Verslands utbrudd i Bygdeposten er en avsporing

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Ståle Verslands (AP) utbrudd i Bygdeposten er en avsporing, i beste fall et sidespor for å bruke samferdselsterminologi. Det er helt vanlig prosedyre å velge møteleder blant de tilstedeværende medlemmer i utvalget når utvalgsleder og nestleder har permisjon/forfall.

Dette var også forberedt til møtet som Versland kommenterer, ved å varsle et av de faste medlemmene om mulig møtelederoppdrag. Om vi hadde visst at dette skulle vare over tid måtte vi gjort dette mer varig. Det hadde vi ingen grunn til å tro.

Det som er det viktige oppdraget for politikerne nå er å sette seg godt inn i helse- og sosialsektoren for å kunne gjøre noen gode beslutninger. Overskridelsene for 2019 var en av sakene i det aktuelle møtet. I helse- og sosialsektoren har vi utfordringer med arven fra forrige regime og en kultur innen sektoren som handler om deltid. Denne kulturen er en etterlevning fra den gamle samfunnsstrukturen med kvinners ansvar for å ivareta både privat og offentlig omsorgsbehov.

Trøsten i dette er at vi har de samme utfordringene som mange andre kommuner. Nå må vi jobbe sammen om endringene, og dette burde Ståle Versland være mer opptatt av. Vi har et stort utviklingspotensial i å jobbe for en heltidskultur og større grunnbemanning innen kommunal sektor generelt og helse- og sosial spesielt. Her er det igangsatt et godt arbeid som jeg forventer vil gi resultater, men det er en del av en prosess og en snuoperasjon som tar tid og spesielt fordi vi har så få ekstra ressurser å sette inn.

Mange kommuner som jobber med de samme utfordringene erfarer at slike endringer tar tid, men når du er tålmodige og jobber i prosess så gir det resultater. Jeg har stor tro på at dette skal gi positive resultater på sikt. Dette arbeidet har allerede pågått en stund, men skulle det ha kommet lenger måtte det vært startet tidligere. Jeg ønsker fortsatt å få til gode beslutninger i kommunestyret med bred deltakelse, men det forutsetter konstruktiv deltakelse. Skudd fra hofta på punkter som må betraktes som avsporing i forhold til de viktige temaer biter ikke særlig hardt på sittende ordfører.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken