Det er en trist historie som har vært omtalt i Bygdeposten ved et par anledninger etter tidligere Ap-politiker Bjørn Hæhres død. At Ståle Versland (Ap) forsøker å slå politisk mynt på dette, tjener ham ingen ære.

Les også

Den triste historien om Bjørn Hæhre bør få oss til å tenke; hvor god eldreomsorg har vi i Modum?

I et leserinnlegg på BPs nettside (25/8) sår Versland tvil om hvor god eldreomsorgen er i Modum. Han burde vite bedre. Han og hans parti satt med makten helt fram til kommunevalget i 2019. Det er mulig han forsøker å bruke anledningen til å vaske sine hender, men det virker uansett litt merkelig når vi vet at Kommunal Rapport nettopp har publisert Kommunebarometeret for norske kommuner for 2021. Der klatrer pleie- og omsorgssektoren i Modum fra 344. plass i 2017 til 18. plass i år. Kommunen totalt sett klatrer fra 317. plass i 2017 – da Ap styrte og Versland var ordfører – til 61. plass i 2021 – under et annet politisk flertall.

Jeg vil tro Versland gjerne ønsker at han og Ap skal tilskrives noe fortjeneste for denne framgangen. Og for å være litt raus; selvsagt har det forrige flertallet bidratt til denne. Det å bygge kommunale tjenester, drifte og vedlikeholde dem, det tar tid. Det er en kontinuerlig prosess. Derfor er det trist at Versland bruker én enkelt sak til å skape usikkerhet om kvaliteten på eldreomsorgen i Modum. Det er dessuten verdt å bemerke at det i stor grad er de ansatte, ikke den politiske ledelsen, som skal tillegges æren for en slik framgang.

Versland fortsetter sine gjentakelser om for lave overføringer til kommunene. Sannheten er at norske kommuner aldri har vært bedre rustet økonomisk. Aldri har det vært færre kommuner på Robek-listen, ved inngangen til mai i år var det bare 13 kommuner der.

Siden valget i 2013, med FrP i regjering i litt over seks år, har kommunesektorens frie inntekter økt med anslagsvis 35 milliarder kroner. Dette er en betydelig vekst, og setter kommunene i stand til å levere gode tjenester.

Dessverre blir pleie- og omsorg i mange tilfeller en salderingspost i kommunale budsjetter. Det hadde vi unngått dersom flere hadde støttet FrPs ønske om statlig finansiert eldreomsorg. I dag er det store forskjeller i hva den enkelte kommune bruker på dette. Med FrPs løsning ville det blitt likt for alle, uavhengig av hvilken kommune man bor i. I regjering fikk FrP på plass et forsøksprosjekt med statlig finansiert eldreomsorg i 12 kommuner i landet. Erfaringene med dette er gode. Mange rådmenn og lokalpolitikere var motstandere av dette nettopp fordi de da ikke kan saldere budsjettet med kutt i eldreomsorgen.

Arbeidet med å utvikle pleie- og omsorgssektoren i Modum må fortsette. Vi tar til orde både for lønns- og kompetanseløft for å møte framtidige utfordringer. Flere hele stillinger er viktig, likeså muligheten for fleksible arbeidsturnuser. Verdighet i eldreomsorgen er en av FrPs viktigste kjernesaker. Også i Modum, selv om Ståle Versland muligens tror noe annet.

Les også

Omsorg med stoppeklokke