Ordførerkandidaten til Modum AP, Tone Ellefsrud, snakker mot bedre vitende i et leserinnlegg i Bygdeposten 29. mars.

Venstre stemte i siste kommunestyremøte ikke for AP/SV sitt forslag i forhold til lokale forhandlinger. Hvorfor? Jo, fordi lønnsforhandlinger er rådmannens ansvar og lærerorganisasjonene kan da selv ta opp spørsmålet om lønnsforhandlinger med sin arbeidsgiver. Her viser vi til rådmannens notat til kommunestyremøtet, som påpekte at forslaget fra AP inneholdt elementer som var ulovlige. Venstre foreslo derfor at AP burde sende sitt forslag til formannskapet slik at vi kunne få behandlet forslaget der med mer utfyllende opplysninger og informasjon. Dette valgte AP ikke å gjøre.

I februar 2023 behandlet kommunestyret heftene som KS hadde sendt, og der man ble oppfordret til å melde tilbake hvilke prioriteringer man vil at KS skal gjøre i årets lønnsoppgjør. Venstre ba da kommunestyret om å slutte opp om at lærerne skulle prioriteres i det kommende oppgjøret. Dette forslaget fikk kun Venstres to stemmer, samt en fra AP. Resten av AP sin kommunestyregruppe stemte mot å prioritere lærerne. Betyr dette at AP sier nei til lærerne?

Vi ser frem til mange og gode samtaler og innlegg før kommunevalget til høsten. Venstre vil bidra til dette ved å være saklige og etterrettelige. Vi vil fortsette å kjempe for lærerne, både lokalt og nasjonalt. Venstre var for lærerne i går, vi er det i dag og vil fortsette å være det i morgen.