Vårt inntrykk er at Jon Hovland (H) forsøker å gjøre prosjektet med Endurobanen mest mulig spiselig

Av
DEL

MeningerTanker etter folkemøtet om Trial- og endurobanen på Vestre Spone: Det var godt oppmøte på folkemøtet 19. februar om ovennevnte bane. To fra Modum Motorsportsklubb (MMsk) hadde en ryddig og grei innledning, der de informerte om hvorfor de vil ha ny bane og om planene de har. Det ble lagt vekt på at de har tilbud til en del barn og unge som ikke finner seg til rette i andre miljøer, og som i denne sammenhengen opplever samhold og mestring, og det er både prisverdig og gledelig.

Dette bør kommunens folk glede seg over, men jeg kan ikke se at beboere på Vestre Spone har mer (eller mindre) ansvar for dette enn resten av Modums befolkning.


Vi som berøres av dette er fortsatt bekymret. Det er en del ulemper ved å bo avsides og usentralt, med vi verdsetter ro, natur, turmuligheter og frisk luft. På tidligere omtale av banen i Bygdeposten og på møtet i hovedutvalget, der Jon Hovland (H) beskriver støyen fra banen som «en mygg på to meters hold», får vi unektelig en følelse av at her gjelder det å gjøre prosjektet mest mulig spiselig.

Inntrykket ble forsterka på folkemøtet der lydkartet som ble lagt fram var lyd fordelt ut over hele året, noe som for så vidt er korrekt, men uinteressant for oss som bor i nærheten. På forespørsel om hvordan lyden sprer seg når banen er i bruk, kom han med samme kart en gang til, og med noen uforståelige tall som vel ingen andre enn Tormod nabo forsto. Fortsatt ikke beroliget. Vi jobber med å skaffe til veie en sånn oversikt.

MMsk ga uttrykk for at de ønsker å utvide brukstiden til også å gjelde vinterhalvåret. Dette bør være klarlagt, og støyberegnet, før beslutninger tas.

Vi bekymrer oss også for bruken av banen ut over godkjent tid. Det er mye ulovlig kjøring, både i nærliggende grustak og utover i skauen fra Malmveien. Dette hører vi veldig godt. Og ser sporene etter. Banen skal ikke gjerdes inn, så det vil være fritt fram å kjøre der. MMsk forsikret om at ulovlig kjøring vil bli anmeldt, men deres folk er vel ikke der utenom brukstida, det er vi. Vil helst ikke ha vaktbikkjefunksjon.


MMsk sa at alle deres sykler har samme støynivå som registrerte sykler. Ingen skal være av det slaget med lydgrense på 115 dB. Det var gledelig, for en importør av endurosykler kan fortelle at enduro og cross er samme sykkel med samme lydgrense på 115 dB (desibel) – så sant den ikke er registrert for bruk på vei. (110 dB er et jetfly som tar av på 100 meters hold)

NMK Kongsberg motocross har bane på Basserudåsen (vår side av Kongsberg) skriver på sin hjemmeside: «I tillegg til våre egne medlemmer kommer det også tilreisende som ønsker å benytte våre baner.»

Innkjørselen til banen blir akkurat der en svinger inn på parkeringa til Vestre Spone kirke. Banen ligger litt innpå høyden, men svært nær. Det blir lite koselig å stelle graver med bakgrunnsstøy fra banen. For ikke å snakke om arrangementer i kirken.


Vil også understreke at området der banen er planlagt, er et område som er tungt belasta allerede. Skogstripa mellom Vestre Spone og Simostranda er smal og allerede delt i tre enda smalere striper av Malmveien og Turstien (til DNT Drammen og omegn). Det er mye trafikk på Malmveien døgnet rundt og året rundt, og turstien er også mye brukt. Det er ikke lett for vilt og beitedyr å finne ro i dette området. Der banen planlegges er nå den minst forstyrra delen av dette skaustykket. Vi liker ikke dette, og allerede før planen om bane har vi begynt å se på hvordan den totale belastning av området kan begrenses. Hvis banen blir et faktum er grunneierne av Malmveien enige om å avslutte Sigdalsrallys etappe på Malmveien.

Vi har allerede støy fra Sibelco, men det er arbeidsplasser, så det tåles. Men det forstyrrer.

Det er stadig økende trafikk fra Blaafarveværket, Sibelco og Turstien og det føles svært urimelig at en endurobane også skal trykkes ned i samme område, så nær bebyggelse og enda nærmere kirken vår.

Vi håper politikere ser urimeligheten i dette, så det blir en ny behandling av saken.


Artikkeltags