Det vil foregå sprengningsarbeider for Modum kommune på de nye tomtefeltene på Skredsvikmoen i Geithus denne uka. Det varsler Modum kommune på sin facebookside, i tillegg til at det er sendt ut SMS til beboere i området.

Arbeidene starter opp tirsdag 29. oktober.

Det varsles med sirene og settes ut vaktpost. Arbeidene utføres av Fjellsprenger AS.