Medievanene våre endres raskt. Er du av dem som ser Dagsrevyen klokken 19.00, TV2 Nyhetene klokken 21 eller hvilket som helst annet TV-program på angitte tidspunkt, begynner du å tilhøre en liten gruppe. Lineær-TV – det vil si å se programmet når det sendes – er under sterkt press. I aldersgruppen 20–49 år reduserte TV-seeingen med en firedel på ett år fra 2021–2022. Tall fra 2022 viser at seertallene falt som en stein for vinteridrett etter at NRK ikke lenger har rettighetene. I dag går mye av dette på TV3 og Viaplay. Rettigheter til å sende fotball har blitt big business. Du må ut med ganske mange tusen kroner i året for å se Premier League – altså kampene til de beste lagene i England.

Tiden nordmenn brukte på lineær-TV – altså på den «gammeldagse» måten – falt med 18,5 prosent forrige år. Alle slags type strømmetjenester – som betyr at du ser et program eller en serie når du selv vil og har tid og ikke er en «slave» av TV-programmet – har overtatt for mye. Mange får sine nyheter på sosiale medier som snapchat og tiktok. Sistnevnte har blitt en av verdens største annonsekanaler i løpet av kort tid.

La meg ta et eksempel: 1. nyttårsdag hadde årets sesong av «Mesternes mester» og «Hver gang vi møtes» premiere begge to samtidig på lineær TV. De ble sendt samtidig, men begge lå tilgjengelige på nettet lenge før den tid. Med andre ord; mange valgte å slå i hjel litt tid på ettermiddagen 1. nyttårsdag med å se på premièrene flere timer før de «offisielt» ble sendt.

De som følger med på serier venter stadig sjeldnere på kommende ukes kapittel. De ser serien når de har tid og gjerne flere episoder etter hverandre. En gang i tiden samlet NRK folk over hele landet foran TV-skjermen. Dagen etter kunne folk diskuttere og snakke om det samme programmet. Enkelte TV-sendinger ble nesten som en stor nasjonal feiring. Slik er det ikke lenger. Vi ser på så mye og vi ser stadig mer på skjermen på telefonen vår. Mange har ikke lenger lineær-TV. Oppsøk hjemmet til ungdommen – så vil du riktig nok se en TV, men de bruker den stort sett på å strømme ting – altså se enkelte programmer når de selv har tid og lyst.

Bli derfor ikke overrasket over at de du snakker med ikke har sett det samme på TV-skjermen. Det er lenge siden Erik Bye samlet hele landet til felles hygge og underholdning. Det er de eldste som gjerne endrer sine vaner sist. Mange føler seg forbikjørt av en teknologisk utvikling. De savner vintersport på NRK og de ser programmene etter oppsatt sendeskjema. Dessverre er det lite som tyder på at de vil få oppleve glansdagene igjen.