I dag starter vi i Bygdeposten stafetten der politiske partier og politiske lister i Øvre Eiker, Modum, Sigdal og Krødsherad skal få et hovedinnlegg om egen politikk på trykk. Alle innleggene vil bli samlet under en felles fane «Valg 2023» på bygdeposten.no. Først ute er Krødsherad Høyre. Årsaken er at de leverte først. Med andre ord er det ingen politisk agenda som ligger til grunn for når de forskjellige innleggene blir trykket/publisert. Innleggene vil komme ukentlig fram til utgangen av august.

Valg på kommunestyrer, lokalpolitikk og lokalavis er noe som hører sammen. Lokalavisen er ikke et talerør for noen spesielle politiske partier/grupperinger, men vi er viktige i et lokaldemoraktisk perspektiv. Vi skal være en arena for debatt, få fram politiske motsetninger og stille spørsmål på vegne av innbyggerne. Vi heier på lokaldemokratiet og vi skal stille politikere de ubehagelige spørsmålene. Men samtidig skal alle vite at både lokalpolitikere og lokalavisen ønsker at lokalsamfunnet skal utvikle seg i en positiv retning. Veien fram til det målet – et mål som alltid vil være i bevegelse – vil alltid ha flere veier. Midlene for å nå målet derimot er forskjellige fra parti til parti, eller tverrpolitiske lister. Vi har to slike i vårt området, en i Sigdal og en i Krødsherad.

Det er anerkjente forskere i USA som peker på at mangel på lokalaviser er en grunn til at debatten i USA har blitt så polarisert. Avisdøden i USA har vært stor. Stadig flere aviser dukker under og innbyggerne føler at det ikke lenger er noen som stiller spørsmål og som avdekker kritikkverdige forhold. Dermed tyr de til sosiale medier og konspiratoriske nettsteder. At vi har mange lokalaviser i Norge er bra for lokaldemokratiet.

Lokalpolitikk handler om de nære ting. Det handler om hverdagen til de ansatte og barna i barnehagen, om skolene, eldreomsorgen og alle de andre tjenestene kommunen yter. Det er de ansatte som setter alt ut i livet, men det er politikerne som legger rammene og gir føringene. Ofte handler det om at det ikke er samsvar mellom pengene på den ene siden og behovene på den andre. Det har alltid vært og vil alltid være knapphet på penger i kommunene.

Det betinger at de som velges også bør ha egenskaper som kreativitet. Å se løsningene der man vrir litt på flisa for å finne en ny vei. De som velger å bruke tiden sin på lokalpolitikk gjør det på fritiden. De vil ofte oppleve kritikk fra innbyggere som aldri har satt sine bein på et politisk møte eller som aldri har åpnet et kommunalt budsjettdokument.