Qatar er VM-arrangør 2022. Det kom som en stor overraskelse for mange av oss da FIFA-presidenten annonserte vedtaket i 2010. Hvordan kunne dette skje? Det ble raskt spekulert i at noe hadde foregått på bakrommet. Det ble snart kommentarer om kjøp av stemmer. FIFA Counsel, den gang med 24 medlemmer, hadde tatt sin beslutning. En forsamling kun bestående av menn. I ettertid er disse medlemmene blitt gjenstand for gransking basert på mistanke om korrupsjon. Det endte opp med at 16 av de 24 medlemmene enten ble suspendert fra FIFA, siktet for korrupsjon eller rett og slett fengslet.

Av de åtte som gikk klar av alle anklager er det hyggelig å se at i alle fall fire av disse var gode presidentkolleger i min tid som president i NFF (1992-1996). Da Qatar ble tildelt VM, valgte man samtidig VM-arrangør for 2018. Det ble Russland. De samme spekulasjonene oppsto også når det gjaldt dette valget. Neppe uten grunn. Det var uklokt å velge Qatar som arrangør.

I Norge har det vært en heftig debatt om boikott av mesterskapet, I hovedsak begrunnet i uakseptable forhold for de utenlandske arbeiderne som bygde stadionanleggene. Norges Fotballforbund valgte å unnlate boikott, men stilte en rekke krav som fotballforbundet skulle følge opp overfor arrangøren, Den nyvalgte presidenten, Lise Klaveness, framførte Norges kritiske holdning på en modig måte fra FIFAs talerstol. I denne forsamlingen var dette bemerkelsesverdig, en kvinnelig representant som taler makta midt imot. En kvinne med et brennende engasjement for fotball, 73 landskamper og særdeles samfunnsbevisst. Det kan ikke sies om alle i kongressalen.

Boikott er ikke noe nytt tema. I 1980 vedtok idrettstinget at Norge skulle boikotte OL i Moskva. Sovjetunionen hadde invadert Afghanistan i desember året før. Idretten burde ta avstand fra dette ved å boikotte OL. Vedtaket ble fattet med 73 mot 57 stemmer. Jeg var på tinget som NFF representant. Vi stemte imot boikott. Vi ble raskt beskyldt for å være mest opptatt av at vi for første gang siden 1936 var kvalifisert til å delta i OL. OL-landslaget vårt hadde nemlig kvalifisert seg gjennom en fantastisk 1–0 seier mot Vest-Tyskland høsten 1979

Idrettspresident var Ole Jacob Bangstad, generalinspektør for Hæren, og han holdt en flammende tale for boikott. Statsminister Odvar Nordli var vag, men konkluderte med at dette var et vedtak idretten selv måtte fatte. Når jeg og mine NFF kolleger ikke ville boikotte, var det prinsipielt begrunnet i at idretten ikke bør drive sin egen utenrikspolitikk. Statsministeren hadde ikke krevd noen boikott. 65 land boikottet OL i Moskva. Noen nasjoner som deltok hadde ulike markeringer under mesterskapet.

Det hører med til historien at de Østeuropeiske landene boikottet OL i USA fire år seinere. Det gjorde at Norge fikk delta i dette OL-et selv om vi i utgangspunktet ikke var kvalifisert!

Vi har imidlertid opplevd at enkeltutøvere har nektet å stille opp. Lars Bohinen var tatt ut til landskamp mot Frankrike i 1995. Men han ville ikke spille. Det var en protest mot Frankrikes prøvesprengninger med atomvåpen i Stillehavet. Dette ble selvfølgelig akseptert. Det er også noen som varsler personlig boikott av VM i disse dager. De vil ikke se kampene på TV. Det er et greit standpunkt om en vil være tvers igjennom konsekvent i sin holdning til Qatar-VM Det blir nok likevel slik at de fleste vil se på. Arrangøren vil neppe bli uroet av en slik boikott. TV-selskapene som har senderettigheten kan muligens merke det hvis seertallene blir lavere enn forventet.

Når jeg ser debatten om Qatar-VM i dag, tenker jeg tilbake til 1993. Da var vi invitert til Qatar for å spille landskamp. Jeg kan ikke huske at det var noen store protester mot det. Vi dro til Doha og ble godt behandlet på alle måter. Vi vant kampen med solide 6–1. Norsk Hydro var etablert i Qatar, og vi hadde hyggelige møter og aktiviteter sammen. Vi samarbeidet med Qatar både industrielt og idrettslig.

Det er mulig den politiske bevisstheten var mindre den gang, men også da hadde Qatar rundt 80 prosent utenlandske arbeidere med svært begrensede rettigheter av en befolkning på 2,4 millioner. Med VM har det blitt et helt annet fokus på dette.