Gå til sidens hovedinnhold

Setter trivselen høyt

Artikkelen er over 5 år gammel

Per Kristensen er opptatt av trivselen både i eldreomsorgen og ellers i kommunen. Han tror han kan bli en diplomatisk og samlende ordfører, men understreker at en ordfører også må tørre å ta upopulære avgjørelser.

Bygdeposten har stilt 25 spørsmål til alle ordfører- kandidatene i Midtfylket før valget.

1: Nevn tre saker som du og ditt parti vil prioritere og som innbyggerne i din kommune vil merket best hvis ditt parti fikk rent flertall i neste periode?

– Øke trivselsfaktoren og medbestemmelsesretten for brukere av helse og omsorgstjenester i kommunen og beboere på Kryllingheimen. Ved blant annet å øke antallet trivselsassistenter, samt sørge for at en minibuss kan disponeres av helse og omsorgssektoren.

Styrke undervisningen i lesing, skriving, regning og engelsk. Innføre tidlig kartlegging/tidlig innsats mot elevenes basiskunnskap og styrke denne ved å øke satsingen på lesing, skriving og regning, samt løfte lærernes kompetanse. Gi de lærere som ønsker etterutdanning, muligheten til dette.

Storting og regjering forventer at kommunene engasjerer seg i kommunereformen. Det vil innebære at kommunene, også Krødsherad, må gjennomføre en utredning for å klarlegge hvorledes kommunen skal kunne møte framtidige krav til tjenesteleveranser og øvrige føringer som myndighetene vil sette som ledd i reformen. Krødsherad Høyre har ikke konkludert i dette viktige spørsmålet, men vi ønsker bred og profesjonell prosess for å søke riktige svar for framtiden på vegne av bygdas befolkning.

2: Kommunen din får fem millioner kroner til å styrke ett tjenesteområde. Hvilket prioriterer du?

– Spesialundervisning, norskopplæring for fremmedspråklige elever, samt tidlig kartlegging og innsats i skolen.

3: Miljø er en viktig sak: Nevn tre konkrete saker du og ditt parti vil arbeide for i neste periode for å bedre miljøet lokalt?

– Flere ladestasjoner for elbiler (samt skilting av ladeplasser)

Se på muligheten for at kommunen i framtiden kjøper el-tjenestebiler innen tjenester der dette er praktisk mulig.

Kartlegge omfanget av ikke godkjente kloakkrenseløsninger og stille krav om utbedring til eiere av disse eiendommene.

4: Samferdsel: Hva er de største utfordringene innen samferdsel i din kommune?

– Dårlig standard på deler av fylkesvei-nettet i kommunen.

Altfor dårlig busstilbud.

5: Lokalvalg er også et personvalg: Hvorfor skal velgerne stemme på nettopp deg som sin ordfører?

– Stort fokus på bygda og løsninger som kan gagne hele kommunen.

Strukturert i det politiske arbeidet.

Føler jeg kan stå for at jeg er diplomatisk og samlende i min framtoning.

Jeg er 100 prosent uavhengig i forhold til eierinteresser i næring og grunn, både på Norefjell og i bygda. På dette grunnlag kan aldri min habilitet trekkes i tvil ved behandling av saker hvor eierinteresser kan spille en rolle.

Jeg er opptatt av å finne framtidsrettete løsninger, som vil være til det beste for befolkningen og næringslivet i bygda.

6: Kommunen din må spare fem prosent på utgiftssiden. Hva prioriterer du og ditt parti bort?

– Det ville vært mer eller mindre umulig å gjennomføre dette, etter diverse runder med innsparinger de siste årene. Men alt av ikke lovpålagte tjenester og tilbud måtte fjernes. I tillegg måtte vi foretatt strukturendringer i sektorene som KUN hadde hatt som formål å spare penger.

7: Hvordan er helsetilstanden på offentlige bygg i din kommune?

– Begge deler. Barnehagebyggene og enkelte tekniske installasjoner er bra. Kryllingheimen, administrasjonsbygget og enkelte tekniske installasjoner er ok. Skolebyggene er delvis svært gamle og trenger omfattende vedlikehold/oppgraderinger de nærmeste årene.

8: Hva kan din kommune være mest stolte av når det gjelder barnehager/SFO/skole?

– Nytt barnehagebygg på Krøderen og et relativt nytt barnehagebygg på Noresund. Full barnehagedekning i kommunen med to kommunale barnehager, samt Lesteberg familiebarnehage. Faglig dyktig personale.

Høy trivselsfaktor i kommunens skolefritidsordning. Faglig dyktig personale.

Høy faglig kompetanse på det pedagogiske personalet i skolen.

9: Hva er de største utfordringene innenfor samme området i din kommune?

– Barnehage: Behov for flere barnehageplasser på sikt.

SFO: Ingen store utfordringer p.t.

Skole: Gamle og umoderne undervisningslokaler (skolebygg), som trenger stort vedlikehold de nærmeste årene. Enkelte små elevkull (5-7 elever pr. klasse) som ikke gir ønsket klassedynamikk.

10: Hva legger du i uttrykket «en god eldreomsorg?»

– Det skal være trygt å være hjelpetrengende i Krødsherad.

Alle som har behov, skal få et tilbud tilpasset individuelle omsorgsbehov, med løsninger på trygghetsskapende teknologi.

Medbestemmelse for brukere.

At de ansatte i sektoren trives i jobben sin. Fornøyde ansatte fornøyde brukere.

11: Klarer dere å innfri dette i dag og hva bør prioriteres?

– Vi klarer å innfri mye av dette i dag. Blant annet på grunn av at de ansatte i sektoren gjør en veldig god innsats. Allikevel kan vi gjøre mer. Trivsel, medbestemmelse og aktivitet for beboere kan vi få til mer på. Flere trivselsassistenter og tilgang på minibuss er nevnt og kan være eksempler på å øke kvaliteten på eldreomsorgen.

12: Hva var utslagsgivende for at du ble lokalpolitiker?

– Ønske om å være en bidragsyter til å gjøre Krødsherad til en bedre kommune å bo i.

Ønske om å være tett på prosesser og avgjørelser som har innvirkning på kommunens tjenestenivå og framtidsvisjon.

Ønske om at deler av fritiden skulle bli brukt på en spennende og forhåpentligvis positiv måte.

13: Hva gjør deg ekstra glad privat?

– Når jentungen skal legge seg og sier: «Pappa, dette har vært en fin dag»!

Avslapning på fredag kveld med plan om en aktiv helg, for eksempel med skikjøring og sosial omgang med venner og familie.

Når både Liverpool og Strømsgodset vinner sine kamper på samme dag!

14: Tar du med jobbens bekymringer hjem?

– Nei.

15: Hvilke tre egenskaper er aller viktigst for en ordfører?

– Kommunikasjon – gode evner på kommunikasjon mot omgivelsene. Det vil si formannskap, kommunestyre, administrasjon og kommunens befolkning, fritidsboligeiere, næringsliv og andre aktører som ordfører kommer i kontakt med.

Gründer/innovatør – nytenkning og nyskapning er viktig for Krødsherad. Veldig viktig at ordføreren i Krødsherad har disse egenskapene, da mye av ansvaret for dette ligger på ordføreren.

Handlingskraft og gjennomføringsevne – en ordfører må klare å sette politikk ut i praksis. Utviklingen av en kommune krever handlingskraft og gjennomføringsevne fra en ordfører. I tillegg må ordfører tørre å ta upopulære avgjørelser, hvis dette er påkrevd.

16: Hva er ditt drømmereisemål?

– Australia.

17: Bør elbiler få kjøre i kollektivfelt?

– Nei.

18: Hvilke grep bør tas for å få opp valgdeltakelsen?

– Muligheten til å stemme elektronisk.

19: Hva er det beste rådet du noen gang har fått?

– At jeg burde uttrykke meg mer kort og konsist, både skriftlig og muntlig.

20: Fulgte du det?

– Ja, men jeg har fortsatt noe å gå på!

21: Hvilken favoritt-app har du på telefonen?

– VG.

22: Hva er din kommunes aller største utfordring i neste periode?

– Økonomi. Vi må øke næringsaktiviteten og innbyggertallet i kommunen. Vi må legge til rette for økt tradisjonell industri og næring, i tillegg til mer turistrelatert næring – både sommer og vinter. Kommunen må til enhver tid ha attraktive boligtomter i begge kommunes tettsteder.

23: Hva er vanskeligst; å gi eller få komplimenter?

– Å få komplimenter.

24: Hvorfor er det så vanskelig for politikere å si «Jeg har tatt feil»?

– Si det? Burde ikke være det. Jeg har ikke hatt problemer med å innrømme feil de gangene jeg har tatt feil.

25: Hva er din mest rampete side?

– Ifølge karakterboka fra ungdomsskolen var det en del småfrekke kommentarer med til dels usunn språkbruk. Noe av dette har nok fulgt meg videre, dog i noe mer moderat stil enn i ungdomstiden.

Kommentarer til denne saken