Gå til sidens hovedinnhold

Vil innta ordførerkrakken

Artikkelen er over 5 år gammel

Bård Sverre Fossen har klare mål for Sigdal, og håper han kan bringe Sigdal og Eggedal Høyre fra å være støtteparti til å få ordføreren etter valget.

Bygdeposten har stilt 25 spørsmål til alle ordfører- kandidatene i Midtfylket før valget.

1: Nevn tre saker som du og ditt parti vil prioritere og som innbyggerne i din kommune vil merket best hvis ditt parti fikk rent flertall i neste periode?

– Langt tettere kommunikasjon og samarbeid mellom eksisterende bedrifter og kommunen.

Alle offentlige etater er til for å hjelpe innbyggerne. Vi skal være en ja-kommune og det skal meget tungtveiende årsaker til for å si nei. Ved eventuelle avslag på søknader skal etaten hjelpe den enkelte til å finne løsninger.

Styrket innsats for å få flere innbyggere og flere kompetansearbeidsplasser.

2: Kommunen din får fem millioner kroner til å styrke ett tjenesteområde. Hvilket prioriterer du?

– Styrket innsats i skole og oppvekstsektoren

3: Miljø er en viktig sak: Nevn tre konkrete saker du og ditt parti vil arbeide for i neste periode for å bedre miljøet lokalt?

– To nye innsamlingsplasser for returavfall i tillegg til Nedre Eggedal (Eggedal og Nerstad).

Økonomisk bidrag for å ta vare på kulturlandskapet. Åpne utsikten og tilgjengeligheten til vassdraget gjennom hele bygda.

4: Samferdsel: Hva er de største utfordringene innen samferdsel i din kommune?

– Antall bussavganger på ettermiddag og kveldstid.

5: Lokalvalg er også et personvalg: Hvorfor skal velgerne stemme på nettopp deg som sin ordfører?

– Bygda vil få en ordfører med stort engasjement for videreutvikling av hele bygdesamfunnet. En person som ser muligheter framfor begrensninger og som har tro på enkeltmenneske og som mener alle skal ha lik mulighet uansett hvem du er og hvor du bor.

Nye arbeidsplasser er bra, men vi må i langt større grad samarbeide for å utvikle de vi allerede har.

6: Kommunen din må spare fem prosent på utgiftssiden. Hva prioriterer du og ditt parti bort?

– Reduserte utgifter til bolighus eiet av kommunen. De aller fleste bolighus kan selges til beboerne.

7: Hvordan er helsetilstanden på offentlige bygg i din kommune?

– De siste års store investeringer har gjort at Sigdal har topp moderne barnehager, skoler, omsorgsboliger, syke- og pleiehjem samt administrasjonsbygg.

8: Hva kan din kommune være mest stolte av når det gjelder barnehager/SFO/skole?

– Plass til alle som søker plass og topp dedikerte medarbeidere på alle nivå.

9: Hva er de største utfordringene innenfor samme området i din kommune?

– For få barn i enkelte barnehager og i de kommende årene også for få barn i skolene grunnet fødselsunderskudd.

10: Hva legger du i uttrykket «en god eldreomsorg»?

– En god eldreomsorg skal gi trygghet i hverdagen og plass på alders- eller sykehjem når det er behov for det. Om de eldre ønsker å bo hjemme skal hjemmesykepleien organiseres slik at tilstrekkelig omsorg og trygghet sikres til alle uansett hvem du er og hvor du bor. Det er også nødvendig å styrke besøkstjenesten gjennom tett samarbeid mellom offentlig og private tjenester.

11: Klarer dere å innfri dette i dag og hva bør prioriteres?

– Trivsels og aktivitetspersonell skal bidra til meningsfylte og innholdsrike dager for beboerne på alle våre institusjoner. Følelsen av ensomhet er en alvorlig «sykdom» som både kan og skal bekjempes. Det skal gis tilbud om ukentlige sosiale arrangementer. Alt fra kortspill til danseaftener.

Et organisert samarbeid mellom det offentlige og private er helt nødvendig.

12: Hva var utslagsgivende for at du ble lokalpolitiker?

– Stort samfunnsengasjement på ulike fronter. Jeg vil ikke bare vente på framtiden, men være med på å forme den.

Like rettigheter og plikter for alle. Tro på den enkelte og at alle kan og skal bidra til fellesskapet etter evne.

13: Hva gjør deg ekstra glad privat?

– Den største glede du kan ha, det er å gjøre andre glad.

14: Tar du med jobbens bekymringer hjem?

– For mer enn tjue år siden bestemte jeg meg for å omdefinere «bekymringer og problemer» til muligheter. Det fungerer fint.

15: Hvilke tre egenskaper er aller viktigst for en ordfører?

– Engasjement, begeistring og resultatorientering i samarbeid med andre uansett politisk ståsted. Samt skape trygg og konstruktiv kommunikasjon mellom innbyggerne og kommunen. En ordfører skal være løsningsorientert. Ikke fordype seg i det som ikke fungerer optimalt, men heller plukke nye ideer og se nye muligheter fra områder hvor vi og andre har lyktes.

16: Hva er ditt drømmereisemål?

– En god ørretelv med fiskestang og ryggsekk.

17: Bør elbiler få kjøre i kollektivfelt?

– Nei, ordningen bør avvikles og kollektivtilbudet styrkes.

18: Hvilke grep bør tas for å få opp valgdeltakelsen?

– Intensivere arbeidet med grendeutvalg og engasjere ungdommen.

19: Hva er det beste rådet du noen gang har fått?

– Giftermål. Det var min forhenværende forlovede som fridde, et aldeles utmerket råd

20: Fulgte du det?

– Ja, vi har nå vært gift i førti år

21: Hvilken favoritt-app har du på telefonen?

– Lokalavisa og Yr.no

22: Hva er din kommunes aller største utfordring i neste periode?

– Å ferdigstille en kommuneplan som omfatter arealdel og samfunnsdel for hele kommunen. Selv om det er god aktivitet i fjellet skal hele kommunen tas i bruk. Kommunestruktur er et aktuelt tema og jeg føler meg sikker på at vi alle kan finne en enighet om hva som er best for Sigdal for de kommende tretti årene. Ønsker befolkningen at det skal være som i dag, ja så blir det slik. Da samler vi alle gode krefter for å videreutvikle lokalsamfunnet og lager et tett samarbeid med nabokommunene på de områdene det er tjenlig.

23: Hva er vanskeligst; å gi eller få komplimenter?

– Det er nok vanskeligst å få, men samtidig er det en læresetning som er viktig og som jeg forsøker å leve etter: Vi skal være raus med ros og varsom med kritikk.

24: Hvorfor er det så vanskelig for politikere å si «Jeg har tatt feil»?

– Da jeg var tjue år hadde jeg de fleste svarene. Nå er jeg over seksti og har langt flere spørsmål enn svar. Andres løsninger kan være like gode som dine, de er bare formulert på en litt annen måte. Hvis vi møter andre med et åpent sinn og ikke har forutinntatte meninger er det ikke vanskelig å si: Jeg tok feil.

25: Hva er din mest rampete side?

– Sarkasme.

Kommentarer til denne saken