Vegard Berget (1996), Sigurd Backe (1993), Ingrid H. Hartz (1991) og Ingunn Krag-Rønne (1990) bidrar til å dra ned gjennomsnittsalderen i kommunestyret.

Her er hele sammensetningen.

Arbeiderpartiet

• Ståle Versland

• Tonje Løvstad Hesthagen

• May- Helen Nilsen

• Tormod Kalager

• Ingunn Krag-Rønne

• Vidar Weum

• Anne Warhuus

• Tone Gunn Angeltveit

• Egil Kjølstad

• Jan Nestor Hartz

• Ingrid Helene Hartz

• Vidar Esperum

• Terje Enger Gulbrandsen

• Marius Aasand Larsen

Senterpartiet

• Ingunn Dalaker Øderud

• Sigurd Backe

• Håvard Saastad

• Nils Berg

• Inger Aabye Brandtenborg

• Ola Ingvoldstad

FrP

• Vidar Løvf

• Morten Wold

• Asgeir Kolsrud

• Øystein Pedersen

• Bjørn Erik Sørli

Høyre

• Jon Hovland

• Anita Skretteberg

• John Arne Wendelborg

• Lene Magnussen

• Tore Fossen

Bygdelista

• Ole Martin Kristiansen

• Hanneke Van Riet Molenaar

Miljøpartiet de grønne

• Vegard Berget

KrF

• Kari Elna Ravnsborg

SV

• Gotfred Rygh

Her kan du se hvem som ble stemt inn først og sist.

HER ER VALGRESULTATENE I MODUM