–       17,2 prosent av alle stemmeberettigede stemte. Det er en økning på 0,7 prosentpoeng fra tidligere valg, sier hun.

Ifølge kirken.no rapporterer mange menigheter om stor interesse for kirkevalget. Enkelte steder var det lang kø foran stemmeurnene på ettermiddagen 13. september.

Det som særlig overrasker i Modum, er store endringer i rekkefølgen på den nominasjonslisten som ble satt opp. Folk har brukt retten både til å stryke og kumulere.

Nina Brokhaug Røvang tror at den store mediadekningen om årets kirkevalg er noe av årsaken til oppslutningen. De to store sakene som særlig har engasjert, er omorganisering av kirken og innføring av liturgi for likekjønnet ekteskap.

Fikk flest stemmer

–Resultatet viser at alle distrikter av Modum er representert i det nye menighetsrådet. Vi hadde tre ungdommer på nominasjonslista. At alle kom inn, er også moro, sier kirkevergen.

På førsteplass kom Eirik Roness, som fikk hele 1 841 stemmer. Omtrent like attraktiv var Trine Gjermund, med 1 811 stemmer. Det var jevnt fordelt for de øvrige som kom inn.

Tre ungdomsrepresentanter

Videre på listen finner vi Åse Berit Hoffart, Bendik Holberg, Nina Hagen, Ola Ingvoldstad, Jan Erik Ingesen, Helle Myrvik, Helge Haavik og Anne Katrin Håskjold. Varerepresentar ble Petrine Dyrkorn Alne, Dag Johan Stensby, Laila Sortland Halås, Torill Korsvik, Aina Sørlie Grimnes.

I år er det også valg av nytt bispedømmeråd. Opptelling pågår, og resultatet vil foreligge 24. september.

Nye menighetsråd i Øvre Eiker

Kirkeverge Arne Solberg hadde ikke de endelige tall for oppslutningen om årets kirkevalg.

Men her er de som kom inn i de fire menighetsrådene i Øvre Eiker.

Bakke

 • Maria Therese Søderlind Eriksen
 • Øystein Haugerud
 • Kjersti Marie Nævra
 • Olve Teigen
 • Arnt Petter Løver

FISKUM

 • Tore Groseth
 • Anton Lundteigen
 • Kirsten Sporsheim Johnsen
 • Tone Svenskerud
 • Liv Nedberg Fredriksen
 • Anne Grete Herland

Haug

 • Nina Sollie
 • Ola Nordli Johansen
 • Hilde Iren Perry
 • Hilde Bjornes
 • Anna Karin Stormoen Elsness
 • Marianne Aass Mathisen
 • Wenche Elisabeth Galambos Kristiansen
 • Tove Jamtvedt

Vestfossen

 • Arild Bogen
 • Tove Anita Reitan
 • Tone Bogen
 • Tonje Elvekrok
 • Karina Reitan
 • Silje Therese Talmo

671 stemmer i Eggedal og Sigdal

Kirkeverge Mette Gabrielsen opplyser at det kom inn 262 stemmer i Eggedal og 409 stemmer i Sigdal under årets kirkevalg.

Her er de som ble valgt inn i menighetsrådene.

Sigdal menighetsråd

 • Knut Emil Skatvedt, 469 stemmer
 • Randi Fragått Mangen 466 stemmer
 • Marita Bjørnstrøm, 449 stemmer
 • Helga Irene Staalen 445 stemmer
 • Hilde Reistad Hunstad 445 stemmer
 • Marit Ovnan Eidal 441 stemmer

Eggedal menighetsråd

 • Anne Kristi Flikki 309 stemmer
 • Torunn Kolbjørnsrud 296 stemmer
 • Kristian Vidvei 293 stemmer
 • Sissel M B Larsen 288 stemmer
 • Bjørn Lien 288 stemmer
 • Anne Sofie Velle 285 stemmer

421 stemmer i Krødsherad

Kirkeverge Truls N. Glesne opplyser at det kom inn 421 stemmer til nytt menighetsråd og 387 stemmer til bispedømmerådet.

Det er en markant økning. For sist kom det inn totalt 350 stemmer.

-Jeg satt selv i valglokalet og så at det særlig var mange yngre som stemte. Det var tydelig at de var opptatt av problematikken rundt likekjønnet ekteskap, sier Glesne.

Flere benyttet anledningen til å gi enkelte av kandidatene ekstrastemmer.

Slik ble det nye menighetsrådet i Krødsherad:

1. Kristin Øverli 514 stemmer

2. Gudrun Bjørka 494 stemmer

3. Jan Erik Nordby 470 stemmer

4. Gjertrud Tr. Glesne 468 stemmer

5. Hanna Elise Rødberg Pålrud 462 stemmer

6. Elisabeth Solberg 455 stemmer

7. Turid Lobben Brekka 454 stemmer

8. Astrid Elise Sorteberg 449 stemmer