De politiske partiene kniver om stemmen din vel vitende om at den kan bli avgjørende.

Her er sju ting du bør vite.

1: Modum. Arbeiderpartiet har styrt kommunen i 89 år, men har måttet finne stadig nye samarbeidspartier de senere årene. Ved de to siste valgene har egentlig opposisjonen hatt flertall, men valgsystemet, i tillegg til samarbeidskonstellasjoner gjør at Ap har beholdt makten. Foran dette valget bytter partiet ordførerkandidat, og et skifte vil dermed uansett skje. Om politimannen Ståle Versland har det som skal til for å trekke til seg de nødvendige velgerne, gjenstår å se. Samtidig gjør Miljøpartiet de Grønne inntog i Modum, og kan stikke kjepper i hjulene for ett av samarbeidspartiene – SV. Og hvor lyst har egentlig Ingunn Dalaker Øderud (Sp) til å bli ordfører? Nok til at partiet bytter side og samarbeider med Høyre og FrP? Det skal nok mye til, for særlig samarbeidsklimaet mellom Øderud og Høyres Jon Hovland er iskaldt. Trolig er det Ap med sine venner, som styrer i fire nye år.

2: Krødsherad. Der er det Bygdelista som har hatt makten de siste tre periodene. Om dét fortsetter, er høyst usikkert. Etter å ha hatt reint flertall i to perioder, måtte den tverrpolitiske lista søke sammen med Høyre etter forrige valg. Listen merker dessuten «regjeringsslitasjen». Flere av de mest profilerte politikerne har sagt nei til en ny periode, og de nye navnene er noe mer ukjent. Dessuten har Venstre valgt å stille egen liste i kommunen. Det vil trolig bety at den tverrpolitiske lista, som utvilsomt har vært sentrumstung, kommer til å miste stemmer til Norges eldste parti. Legg til at ordfører Olav Skinnes tidvis er blitt anklaget for å stikke seg fram vel ofte, og at minst like mange har en klar mening både om e-verk og renseanlegg. Der er det ingen som har klarere meninger enn Aps Gustav Kalager, som kan bli mannen som fører partiet tilbake til makten i Krødsherad. Dette er trolig kommunen i Bygdepostens dekningsområde, hvor det vil bli størst spenning.

3: Sigdal. Der blir blir det garantert ordførerskifte, da Kari Ask takker for seg i Senterpartiet. Anne Kristine (Tine) Norman er damen som skal ta over, så sant velgerne stemmer henne fram. Senterpartiet har tradisjonelt godt fotfeste i Sigdal, og mye skal nok til for å vippe dem ut av ordførerkontoret. Likevel er det knyttet spenning til valget, særlig i forhold til hva Arbeiderpartiet kan oppnå med tidligere rådmann Kjell Tore Finnerud som ordførerkandidat. Ikke mange lokallagsledere i Norge er like stø som han på kommuneøkonomi og de mulighetene og umulighetene som ligger i stramme budsjetter og overføringer fra staten. I denne perioden har dessuten Senterpartiet samarbeidet med Høyre. I forrige periode var det Venstre. Sistnevnte parti kan komme til å vinne mange stemmer på sitt tydelige nei til eiendomsskatt, og hvordan dette vil slå inn er uvisst. Bygdeposten spår et jevnt valg, men at Sp beholder makten. Spørsmålet er sammen med hvem?

4: Øvre Eiker er trolig den kommunen med minst spenning. Ann Sire Fjerdingstad er blant landets best likte ordførere, og hun har sagt ja til gjenvalg. Høyre har hatt en god standing i Bygdepostens eneste by-kommune gjennom flere år, og samarbeidsklimaet er behagelig. Det gjør at nesten alle partier stiller seg bak Fjerdingstad som ordfører, og den eneste reelle utfordreren er Aps Jørgen Firing. Han får imidlertid ikke nok oppslutning til å vippe Ann ut av ordførerkontoret.

5: De fleste av våre kommuner sliter med de samme økonomiske problemene, og noe av det første de splitter nye kommunestyrene blir nødt til å forholde seg til er kraftige kutt i budsjettene. Like viktig som å vite hva partiene vil prioritere i de neste fire åra, blir det altså å få vite hva de vil prioritere bort når de kommer til første korsvei. Vil de ofre en skole, et sykehjem, eller øke eiendomsskatten? Ett sted må de hente pengene fra, og hvor vil de kutte? Bygdeposten har spurt samtlige partitopper, og skal fortsette å spørre – men gjør det du også, enten når du passerer en stand, eller når en politiker ringer på døra for å dele ut boller.

6: Mye settes inn på å mobilisere ungdom til å stemme ved dette valget, men valgdeltakelsen har generelt gått nedover. Ved forrige valg stemte bare litt over halvparten av de stemmeberettigede ved fylkestingsvalget. I kommunene stemte om lag seks av ti. Hvis de som sitter på gjerde, velger å avlegge stemme, kan det gi store utslag.

7: Også ved dette valget er det nær helhvite valglister. Øvre Eiker er kommunen med flest fremmedkulturelle, men ikke nok til at det vil sette særlig preg på kommunestyret.

Eirik Gullord
Journalist i Bygdeposten