Det lover Olav Skinnes (Sp) fra Krødsherad. Han er den nye fylkesvaraordføreren i Buskerud.

– Kollektivtilbudet i og tilknyttet de større sentraene og byene skal styrkes. Samtidig skal folk i distriktene få bedre veier, proklamerer Skinnes.

Enige torsdag kveld

Roger Ryberg (Ap) blir igjen fylkesordfører i Buskerud og Skinnes (Sp) blir nestkommanderende og stabssjef på fylkeshuset i Drammen..

Som Bygdeposten skrev torsdag morgen lå alt an til at fylket de neste år skal styres av fem partier. 

I tillegg til Ap og Sp er SV, Venstre og Miljøpartiet de Grønne med i flertallskonstellasjonen.

LES OGSÅ: Nærmere ny ordførerjobb

Veldig fornøyd

– Dette gikk veien, sier en meget godt tilfreds Olav Skinnes til Bygdeposten.

– Det har vært intenst, krevende og spennende. Nå blir det et grønt skifte i Buskerud, lover han.

Kvintetten har ifølge ham laget en politisk plattform som danner grunnlag for videre samarbeid. Det gjenstår likevel noe finpussing, men hovedlinjene er det enighet om.

Flere oppgaver og større makt

Kvintetten ønsker at fylkeskommunen skal overta oppgaver fra både staten og Fylkesmannen. Målet er å revitalisere fylkeskommunen. De ønsker at barnevernet får fylkeskommunen som ansvarlig, og ikke det statlige BUF som i dag. Målet er å få aksept for et pilotprosjekt med dette.

– I tillegg vil vi sørge for politisk kontroll og styring av selskaper som Brakar (buss), Vardar (energi), tannhelsetjenesten og forvaltningen av fylkeskommunens eiendommer, forteller Skinnes.

De ønsker også å overta forvaltningen av miljø- og landbrukssaker som er tillagt fylkesmannen i dag.

– Vi mener at det bør være et skille mellom forvaltning og kontroll. Fylkesmannen bør ta seg av det siste, mener Skinnes.

Hovedutvalgene er fordelt

SV får ikke ansvar for noe hovedutvalg, men Venstre skal ta hånd om undervisning, MDG innovasjon, Sp samferdsel og Ap skal ha ansvar for kulturutvalget i fylkeskommunen.