Utsetter alle vårens konfirmasjoner i Modum

– Sett i lys av dagens situasjon og anbefalinger gitt av Folkehelseinstituttet og Den norske kirke sentralt, utsetter Modum menighet alle planlagte konfirmasjoner denne våren, sier sokneprest Geir Holberg.