Gå til sidens hovedinnhold

Utsatt Ringeriksbane? Tid for enkel forbedring!

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I NRK-programmet Nyhetsmorgen torsdag 28. januar fikk vi høre et råd til Samferdselsdepartementet som bør interessere Bygdepostens lesere: Ta et steg tilbake i arbeidet med å planlegge Ringeriksbanen og ny motorvei mellom Sandvika og Hønefoss. Det var ikke et spontant debattinnlegg. Det var en gjennomtenkt vurdering fra forskere som departementet hadde gitt i oppdrag å kvalitetssikre prosjektet.

Ja, la oss ta det tilbakesteget! Livsfarlige virus har satt landet i en unntakstilstand av uviss varighet, og mange slags utvikling står nå på vent. Virusangrepet har skjøvet enda mer livsfarlige klimaendringer litt lenger inn i framtida, men klimaet gjør likevel at vi må tenke nytt. Pandemien har påført samfunnet enorme kostnader, samtidig som mye næringsliv brutalt blir tvunget til omstilling. Da må vi vente med svære investeringer som er planlagt men ikke påbegynt.

Det er leit, så klart. Vi er mange som har sett fram til at Ringeriksbanen endelig kunne bli virkeliggjort. Men mens vi venter, kan vi få gjennomført noen ganske små men vesentlige investeringer på den jernbanen vi allerede har. Endringer som vil gi stor nytte på kort sikt. Men de er slett ikke bortkastet om det i framtiden blir direkte tog Sandvika-Sundvollen-Hønefoss. Selv om den ensporede gamle banen gjennom Eiker, Modum og Tyristrand mister langdistansetogene Oslo-Bergen, kan den fortsatt betjene lokaltrafikk og godstog.

Noe arbeid er godt i gang allerede, nemlig å fjerne farlige planoverganger. Noe annet og sikkert dyrere, er å rette ut noen svinger, og bygge dobbeltspor noen steder der terreng og eiendomsforhold ligger til rette. Spor så lange som de lengste godstogene pluss i beste fall noen hundre meter til å øke farten på, når det ventende toget har fått grønt lys.

På «jernbanenorsk» kalles de «krysningsspor» selv om de slett ikke krysser hovedsporet. Dyrere enn å fjerne en planovergang, men veldig mye billigere enn å sprenge plass til dobbeltspor og motorvei under Krokskogen. Og veldig mye bedre for klimaet.

Kommentarer til denne saken