Modum kommune, ved kommunikasjonsrådgiver Eivind Kopland, har lagt ut en del informasjon om brøyting, ansvar og prioritering på kommunens egen nettside. Informasjonen kan du også lese her.

Veiavdelingen i Modum kommune

  • Veiavdelingen i Modum kommune har ansvaret for vel 130 kilometer (strekningen Vikersund – Gol) med kommunale veier og gangveier, samt 30 mål med parkeringsplasser
  • Parkvesenet har ansvaret for tilsvarende for kirkegårder og turveisystemet
  • Private entreprenører (innleide) har ansvaret for skoler, barnehager, institusjoner osv.

Veiavdelingen i Modum kommune har nå alle maskiner ute i brøyting.

Fire enheter har til disposisjon to lastebiler med skjær, en traktor med skjær og fres og en traktor med skuff. Alle disse brøyter tilnærmet døgnkontinuerlig når været er slik som nå. I tillegg er fire innleide entreprenører ute på hjul med 8–10 traktorer med fres og skuff, samt et par hjullastere.

Riksveier, fylkesveier og kommunale veier

  • Statens vegvesen har ansvar på riksvei 350 gjennom kommunen
  • Viken fylkeskommune har ansvar for fylkesveiene (eksempelvis Eikerveien, Heggenveien, Krøderveien og Sigdalsveien)

Veldig grovt sett kan sies at Modum kommune selv har ansvaret for strekningen mellom tettstedene, samt bygdeveier og boligområder – og at stat og fylkeskommune har ansvaret for veien inn og ut av kommunen, samt hovedfartsåren gjennom kommunen vår.

Rekkefølgeprioritering for veiavdelingen

1. Kommunale veier

2. Fortau, gang og sykkelveier

3. Parkeringsplasser

Parkeringsplasser blir ved enkelte tilfeller ikke brøytet samme dag som selve snøfallet, da vi må prioriter veiere og framkommelighet først. Disse vil da bli ryddet så snart det lar seg gjøre.

Slik været er nå om dagen med skiftende vær fra snø til regn, må veiavdelingen ofte prioritere veiene og strø disse før p-plasser blir måkt.

Hovedregelen er at vi skal begynne brøyting ved 5–10 cm snø, og normalt være gjennom brøyterodene 5–6 timer etter påbegynt brøyterode.

Snø inn på privat eiendom

Veiavdelingen har stor forståelse for at det kan oppleves irriterende for innbyggere å få snø brøytet eller frest inn på eiendommen. Men av hensyn til fellesskapet ber vi om at grunneiere flytter denne snøen til andre steder på egen eiendom, ikke ut i veien eller i veikryss. I verste fall kan den fryse til og skape farlige trafikksituasjoner.

Husk også at søppelcontainere må plasseres slik at de ikke er i veien for brøtning, og at den som brøyter ikke kan lastes for at slike blir nedlesset med snø. Det er lettere å flytte disse enn å legge om på veien. Dette gjelder også postkasser.

Ber om forståelse

Kommunen kommer derfor med følgende oppfordring: «Vi ber om forståelse for at ikke steder blir ryddet med en gang, og at det ikke kan være optimale forhold til enhver tid. Hverken du eller brøytemannskapene kan være flere steder samtidig. Og helt til slutt; avpass farten etter forholdene.»