Utbygger og kommunen krangler om gebyr på over 800 000 kroner i Slemmestad: – Gebyret er for oss helt urimelig

Modulbyggene som skal huse blant annet bibliotek og innbyggertorg i Slemmestad står når i sentrum for en splid mellom kommune og utbygger.