Utbrudd av resistent bakterie ved Drammen sykehus

Det har vært utbrudd av resistent bakterie ved to ulike avdelinger på sykehuset, bekrefter smittevernlege.