Utrykningspolitiet har hatt fartskontroll i 40-sonen på Geithusveien.

I alt ble seks bilførere ilagt forenklede forelegg for fartsovertredelse.