I en artikkel i Bygdeposten 16. januar, framstilles det som om fylkesrådet i Viken har kommet med forslag til nye retningslinjer for arealplanlegging i Akershus, Buskerud og Østfold. Dette er ikke riktig. Dette er kun et diskusjonsgrunnlag, som inneholder flere av elementene i gjeldende regionale planer, i tillegg til noen nye mulige. Dette er med for å nettopp få god diskusjon med kommunene. Fylkesrådet legger fram sitt forslag til planer i juni.

Senterpartiets mål om å sikre den lokale selvråderetten, sikre utvikling av hele fylket og en god differensiering mellom by og land står fast.

I januar og februar inviterer Viken fylkeskommune alle medlemmer av formannskap til dialogmøter. Hovedtemaet er utforming av nye regionale plangrunnlag i Viken, men vi benytter også anledningen til å vise fram de nye fylkeskommunedirektørene, og å snakke litt om hvordan de nye fylkene og kommunene best kan samarbeide. Disse møtene gjennomføres etter initiativ fra fylkesrådet, nettopp for å snakke med lokalpolitikere med skoene på og for å få til god politisk dialog ansikt til ansikt.

Sammen med invitasjonen til møtet, er det også lagt ved tematiske diskusjonsnotater til arbeidet med plangrunnlagene. Fylkestinget har besluttet at det skal utarbeides tre plangrunnlag:

  • Areal og mobilitet
  • Økt livskvalitet, deltakelse og likeverd
  • Kompetanse og verdiskaping

«Plangrunnlag» er et nytt ord for de fleste, og kort fortalt er dette gryteklare plandokumenter som de nye fylkene raskt kan ta tak i, justere, sende på høring og vedta. Det er altså det nye fylkestinget i Buskerud som skal vedta endelige planer. Nå er vi inne på et sted i prosessen der medvirkning er veldig viktig, og det er derfor vi skal ha disse dialogmøtene med dere.

Diskusjonsnotatene er nettopp det: Notater som er laget for å skape diskusjon. Nå ønsker vi å få dialog på hvordan ting fungerer i dag og hva som ønskes i nye planer. Notatet inneholder også en mulig modell for senterstruktur. Her er det brukt en teknisk utregningsmetode for hele Viken, og her er vi ute etter å høre fra kommunene om hvilke tilpasninger vi her må gjøre for at den skal fungere godt.

Notatet beskriver også en «ventil» som er på tegnebrettet, der kommuner som har andre strukturer eller på andre måter ikke passer inn i den overordna modellen, kan redegjøre for det og få til gode løsninger som passer bedre for kommunene. Vi ønsker derfor innspill på hvordan vi på best mulig måte i samarbeid med kommunene få til gode løsninger for at vi når våre felles mål i planleggingen, bla gjennom en slik «ventil» som et supplement til overordnede føringer.

Møtene med kommunene nå kommer til å bli viktige inn i skrivingen av forslaget til plangrunnlag, og tilbakemeldinger og innspill fra lokalpolitikere kommer til å være en kraftig stemme inn i resten av prosessen. Ingenting er foreløpig hogd i stein, og derfor er diskusjonene på disse møtene viktig å være en del av.