Ung krylling dømt for grov uaktsom kjøring som resulterte i livstruende personskade