Ulovlig avkjøring «muret igjen»

I løpet av de siste dagene har det blitt tatt grep langs riksvei 350 like nord for Sporpind. Dermed er en svært trafikkfarlig avkjøring fjernet.