Tyrifjorden er et eldorado for fugleinteresserte. Fuglelivet på og langs Tyrifjorden er stort og mange arter har sine hekkeplasser her. Derfor blir området stadig vekk oppsøkt av fuglefolk som er ute etter å gjøre artsobservasjoner.

I Norge er fugletitting en hobby for mange. I England og USA dette faktisk en hobby for millioner av mennesker. I England er det seks millioner fuglekikkere. Og det gjør at fuglekikking til landets nest populære hobby etter fotball.

Sjeldne arter

Søndag var det medlemmer fra lokallaget til Øvre Eiker i Norsk ornitologisk forening som var på fellestur i Vikersund.

– Vi hadde en fin dag med mange observasjoner, forteller leder Audun Jahren til Bygdeposten.

I løpet av dagen observerte de både Storskarv, Kvinand, Stokkand, Sothøne, Knoppsvaner, Laksand, Kanadagås, Grågås og Gråmåker.

– Det er de vanlige vannfuglene. Vi så også en Fossekall. Det spesielle med den var at den tydelig hadde tatt seg tilhold på veteranbåten Greven, sier Jahren.

I januar så han en Lappfiskand, som er en sjelden art å se i dette området.

Fugleobservasjonene blir registrert og inn på noe som heter artsobservasjoner. Kartlegging og oppfølging av bestanden er viktig.

Nylig ble det gjennomført en hagefulgttelling. Seinere i år er det også vannfugltelling.

Fascinerende

Audun Jahren har vært fugleinteressert i mange år. Hvorfor?

– Det er mye som er fascinerende rundt fugler. At de kan fly, måten de lever på og at de er lett synlige og rundt deg. Det er dessuten stor variasjon i hvordan de er både i størrelse og bevegelse. De har flotte farger og sangen er moro å høre. Dessuten har vi rovfugler som er spennende og ikke minst nattfuglene som ugle, prøver Jahren å forklare.

Med fugler som hobby har du noe å drive med hele året og i alt slags vær, mener den fugleinteresserte moingen.

Fugleforeningen i Øvre Eiker arrangerer møte en gang i måneden i tillegg til felles ekspedisjoner og andre aktiviteter.

– Vi tar gjerne imot flere medlemmer. Det er bare å ta kontakt eller møte opp på møtene våre. Vi har medlemmer fra hele Midtfylket, sier Jahren.

Klubben har sitt senter rundt Fiskum og fugletårnet der i og med at det var der foreningen ble startet, men reiser mange steder for å gjøre observasjoner, som de gjorde til Tyrifjorden søndag formiddag.

Fakta

Ornitologi er en vitenskap og betyr "læren om fuglene".

Fugletitting eller ornitologi er en spennende, men tålmodighetskrevende hobby.

Fugler har til alle tider fascinert menneskene.

I steinaldergrotter er det funnet spor etter så mange som 80 fuglearter.

I gamle kulturnasjoner som Kina og Egypt fins vitnesbyrd om fascinasjon for fuglelivet. Aristoteles skrev en avhandling om fugler, og Leonardo da Vinci studerte deres evne til å fly.

Hundrevis av vitenskapsmenn forsøkte å fravriste fuglene deres hemmeligheter, men først på 1800-tallet ble det tatt noen kvantesprang i forhold til artsbestemmelse og utforskning av hva som særpreger fuglene i forhold til andre levende vesener.