Bli med på svanetelling

Norsk Ornitologisk Forening håper at så mange som mulig kan være med å registrere svaner 11. og 12. januar.