Tvungen hjemmesitting øker etterspørselen av treningsutstyr

– Vi er nok ikke av bransjene som er hardest rammet av koronakrisen, er oppsummeringen fra begge sportsbutikkene i Modum.