Gå til sidens hovedinnhold

Tryggere av- og påkjøringer rv. 350 i Modum

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Modum Venstre er opptatt av at det skal være trafikksikkerhet I Modum kommune. Da kan det det hende at optimale løsninger ikke alltid lar seg gjennomføre. Noen gang kan det være omtrent like godt, eller iallfall bedre enn dagens løsninger, å gjøre noe litt annerledes enn det vi gjør her i kommunen til vanlig

Krysset Geithus S er en flaskehals i forhold til næringsområdet ved Skredsvikmoen og all lokaltrafikk. Det krever kryssing av veien både om du skal sydover eller kommer fra nord i krysset. Kunne vi tenke oss at det lages en påkjøringsrampe når vi kommer opp til rv. 350 fra Katfoss og skal nordover mot Vikersund?

Kunne vi videre tenke oss at det på andre siden av brua, retning Katfoss ble laget en nedkjøring fra nord og en påkjøring mot syd?

Da ville vi faktisk ha et planfritt kryss uten å bygge bru. Ingen måtte krysse rv. 350 i Geithus syd krysset lenger.

(Ja da, vi vet at det ikke er Modum kommune som bestemmer over dette, men det gjør jo ikke at vi ikke kan komme med innspill til bedre løsninger.) Vi mener det er et viktig innspill for utvikling av næringsliv i kommunen i tillegg til tryggere trafikkavvikling.

Modum Venstre er glade for etableringen av Splitkon i de ledige lokalene ved Industriveien. Etablering av arbeidsplasser er viktig for kommunen vår. Det å få nye og ikke minst også beholde de vi allerede har. Dessverre blir et boligområde belastet mye av store biler som skal til og fra Splitkon.

Om vi lager et planfritt kryss under rv. 350 i Geithus S krysset løser vi mye av dette. En nedkjøring fra syd nedenfor Splitkon på rv. 350 og en påkjøring mot nord vil gjøre at mange biler kan komme til bedriften fra syd. De som kommer fra nord må krysse vegen i Sporpind-krysset, akkurat som nå. Alle lastebilene kan kjøre ut på rv. 350 og eventuelt under veien ved Geithus S om de skal sydover.

Vi ser frem til at det kommer støtte, andre innspill og forslag.

Kommentarer til denne saken