Lukker du øynene når du fyller tanken, bruker litt mindre tid i dusjen, storhandler én dag i uka eller følger med på leiemøter? Drivstoff, strøm, mat, lån. Alt blir dyrere. Vi har opplevd den største leieøkninga på 20 år. Inflasjonen her hjemme er høyere enn på 30 år. Ute i Europa og USA er det enda dårligere stilt.

Arbeiderpartiet gikk til valg på å utevne sosiale forskjeller: Nå er det vanlige folk sin tur. Gjennom åtte år opplevd igjen Norges rikeste store skattekutt, mens minstepensjonister, småbarnsfamilien og studentene satt med småpenger. Arbeidsledige mistet feriepenger. Barn med dårlig syn mistet brillestøtte. Arbeidere mistet store deler av pendlerfradraget. Sjøl om Ap/Sp-regjeringa i samarbeid med SV har rettet mot usosiale kutt, opplever mange trangere lommebøker.

Aktiviteten i norsk økonomi er høy og arbeidsledigheten er på sitt laveste siden 2008. Det viser at politikk virker. På den andre siden galopperer prisene på grunn av internasjonale forhold. Har du et boliglån på fire millioner kroner betyr den siste rentehevinga 1 700 kroner mer i renteutgifter hver måned. Jeg skulle gjerne ha brukt noen oljemilliarder på billigere drivstoff, men de kronene du tjener på reduserte avgifter på drivstoff – må du bruke på å betale økte renter. Prisvekst slår urettferdig ut og den treffer ofte de som har minst fra før aller hardest.

Det er ingen «quick fix» på utfordringene. Jeg tror politikerne må prioritere enda hardere for å ikke sende regninga til folket. Det handler om å gjøre det minst mulig vanskelig for vanlige folk. For det eneste som er sikkert er at det kommer til å bli verre før det blir bedre. Derfor trenger vi en Arbeiderparti-ledet regjering som evner å omfordele, og prioritere grupper som vil ha behov for det i tiden framover.

Jeg gleder meg over at småbarnsforeldre kommer til å merke billigere barnehage for første på mange år i høst. Gratis kjernetid for førsteklassinger og rimeligere tannhelse er andre tiltak som vil avhjelpe situasjonen for en del.

Det er viktigere gang å ha en regjering som prioriterer noen minstepensjonister, småbarnsfamilien og studentene – framfor usosiale kutt slik den forrige regjeringa drev med. Politikk handler om å prioritere. Tiden er ikke inne for uforsvarlig pengebruk eller skattekutt til Norges rikeste. Tiden er inne for trygg økonomisk styring.