– Trist men ikke overraskende

Nye tall fra Nav viser at 13,4 prosent av Modums innbyggere i alderen 18–67 år er helt eller delvis uføretrygdede. Det betyr at Modum den kommunen i gamle Buskerud som har prosentvis flest uføretrygdede. Se tabellen nederst i saken.