Det var skuffende og overraskende at Høyre ikke ville støtte min oppfordring om at formannskapet i Sigdal skulle sende et brev til Regjeringen og stortingsrepresentantene der vi uttrykker full støtte til bøndenes kamp for bedre betingelser og lønn.

Jeg er derimot veldig glad for at ordføreren svarte positivt og at formannskapet nå sender brev med støtte til både «Bondeopprøret» og for et bedre jordbruksoppgjør.