22. juni i år ble det gjort vedtak angående Trillemarkasenter i Eggedal. Etter å ha lest dette vedtaket, er min klare spådom: det blir ikke noe Trillemarkasenter i Eggedal. Det er jeg temmelig sikker på. Man vedtar å søke om autorisasjon for et Nasjonalt senter for skog, og det er greit nok, men det vanskeligste spørsmålet, og selve elefanten i rommet, nemlig lokaliseringen, nei den har man ikke turt å utfordre denne gangen heller. Da saken var oppe i hovedutvalgene i mai, var det et overveldende flertall som stemte for bygging på mølleområdet. Det er en god indikasjon på at det er et flertall for dette i kommunestyret også, men der tok man ikke sjansen på å ta lokaliseringen opp til avstemming, da det sannsynligvis ville falt ut til møllas fordel også her.

Ideen om et Trillemarkasenter på mølletomta i Eggedal ble lansert av styret for Tveitensamlingene allerede i 2013. Tanken var at et slikt bygg kunne kombineres med et bygg for samlingene som Sigurd Tveiten i sin tid testamenterte til kommunen, og som kommunen har en forpliktelse på seg til å bygge. I løpet av disse årene, siden 2013, har det blitt holdt utallige møter om saken.

I 2016 satte ordføreren ned en arbeidsgruppe som skulle arbeide videre med planene for et Trillemarkasenter ved mølla. Nettopp her på denne tomta med oppgangssag og andre historiske bygninger har man en unik mulighet til å knytte verneverdiene i Trillemarka sammen med den historiske bruken av skogen. Men så, i 2019, kom det forslag om at Trillemarkasenteret skulle bygges i Eggedal sentrum i stedet for på mølleområdet. Siden den gang har diskusjonen om lokalisering skapt splid og strid, noe som har gjort at saken har blitt trenert og utsatt gang på gang, og har pga. dette nærmest stått i stampe i flere år.

Forslaget om tomt i sentrum er, og har fra første stund, etter min mening vært et blindspor. Eggedal sentrum er uegnet for et skogsenter.

Hele vedtaket er på over en A 4-side og for langt til å refereres her, men jeg tar med noen av de viktigste punktene.

1. Sigdal kommune tar ansvar for å fullføre prosessen slik at søknad om autorisasjon for Trillemarkasenteret- Nasjonalt senter for skog blir sendt inn i forbindelse med Miljødirektoratets utlysning i 2022.

4. Innhold og lokalisering:
a) søknaden om autorisasjon for Nasjonalt senter for skog bygges på følgende innhold- og lokaliseringskonsept:

Foreløpig kontor- og publikumstjeneste ved Turistinformasjonen i Eggedal, inntil tjenesten kan samles i en ny og selvstendig multifunksjonsbygning for Trillemarkasenteret- Nasjonalt senter for skog.

II Et digitalt Trillemarkasenter
iii En utendørs utstilling i parken i Eggedal sentrum med en tydeligbalanse i bruk og vern av norsk skog.
IV Opplevelsesløyper i Eggedal.
V Sommeraktiviteter ved Eggedal Mølle
Vi Serveringstilbud og møteplass i samarbeid med lokale tilbydere av mat og møtelokaler. Tjenestene samles etter hvert i nytt multifunksjonsbygg.
b) Arealene i kommunedelplanen legges til grunn og Sigdal kommune jobber videre med arealplaner for å legge til rette for egnede, regulerte arealer for et multifunksjonsbygg og tilhørende anlegg og aktiviteter.

Sigdal kommune jobber videre med grunneiere, investorer, offentlige myndigheter og andre samarbeidspartnere med sikte på å realisere et multifunksjonsbygg i Eggedal

b) Arealene i kommunedelplanen legges til grunn og Sigdal kommune jobber videre med arealplaner for å legge til rette for egnede, regulerte arealer for et multifunksjonsbygg og tilhørende anlegg og aktiviteter. Sigdal kommune jobber videre med grunneiere, investorer, offentlige myndigheter og andre samarbeidspartnere med sikte på å realisere et multifunksjonsbygg i Eggedal.

5. Organisering og rapportering

a. Arbeidsgruppa avvikles. Formannskapet fortsetter som styringsgruppe av prosjektet fram til senteret er realisert og holdes løpende orientert av det videre arbeidet. Søknad om autorisasjon godkjennes av kommunestyret før den sendes Miljødirektoratet.

b. Sigdal Utvikling forespørres formelt om å være vertsorganisasjon for Trillemarkasenteret, Nasjonalt senter for skog.

Til pkt. 1.: Det har vært viktig for kommunepolitikerne å få til et enstemmig vedtak om å søke autorisasjon i år, for å unngå at andre kommer i forkjøpet når det gjelder autorisasjon for et slikt senter. Dette er til å forstå, fordi det også følger statlige penger med autorisasjonen. Men hva er det man skal autorisere? Ser vi under pkt. 4., så går det fram at senteret skal ha kontor og publikumstjeneste ved Turistinformasjonen i Eggedal, et bygg som knapt har plass til de funksjonene som er der i dag. Så skal det være et digitalt Trillemarkasenter. Ja hva er egentlig det? En app som man kan laste ned på telefonen, og få bilder og opplysninger på den måten? Men det kan vel neppe kalles noe senter, dette kan gjøres over alt. Det skal også være en utendørs utstilling bak Turistservicebygget. Om dette er bare på sommers tid, eller på helårs basis sies det ingenting om.

Er det dette man skal autorisere? Jeg forstår at dette er ment som en midlertidig løsning, i påvente av et såkalt multifunksjonsbygg, men dette kommer jo i beste fall om mange, mange år. Sannsynligvis blir det aldri noe av. Latterlig er vel et ord som lett kommer en i tankene i denne forbindelse, og det er det jeg er redd for, at Sigdal skal gjøre seg til latter ved å skilte med Nasjonalt senter for skog, når man ikke har mer å fare med enn dette.

Det var viktig for administrasjonen å kvitte seg med arbeidsgruppa, fordi flertallet i denne gruppa hadde «feil» syn på lokaliseringen idet de mente mølletomta var best egnet. Det har vært mange underlige krumspring i behandlingen av denne saken. Ikke mange kjenner til dette, og det beste er nok at det forblir i skyggene.

I sin rapport om Trillemarkasenteret har prosjektlederne skissert tretomtealternativer i eller nær sentrum, men de har, behendig nok, ikke pekt på hvilket av disse tre som samlet sett regnes som det beste. Her er det igjen duket for langvarig strid og konflikter. Prosjektlederne, det er faktisk to av dem, innrømmer da også i sitt forprosjekt at mye er usikkert, både når det gjelder tomter, kostnader og finansiering, og at man derfor ikke gjør noe vedtak om å bygge nå. Det skyver man foran seg, ut i en fjern framtid. Ja, mye er usikkert, det er vel det eneste som er helt sikkert.

Det blir hevdet at hvis det blir bygging i sentrum, så skal bygget finansieres av private investorer. Trillemarkasenteret, dvs. kommunen, blir da leietaker. Hva dette vil beløpe seg til i årlig utgift for kommunen, er det selvsagt ingen som vet. Bygget er kalkulert til ca. 64 millioner. Det skal visstnok finnes noen investorer som er interessert i å satse på et slikt bygg i sentrum. Hvem disse investorene er, er ikke kjent. Usikkerhet igjen altså.

Det har til nå gått med flere millioner til prosjektering og utredning av Nasjonalt senter for skog, og det er ikke slutt med dette. Prosjekteringen fortsetter med to prosjektledere innleid fra Næringshagen til skyhøye timepriser. Nye millioner må bevilges. Jeg mener fortsatt at et spennende og vakkert bygg ved Eggedal mølle, med Ovnanfossen og de gamle bygningene som bakgrunn, og med den vakre naturen rundt som ramme og aktivitetsområde, ville blitt en virkelig attraksjon for Sigdal og Eggedal, kanskje på linje med Madonnaen.

I stedet får vi et knøttlite kontor og noen montere i Eggedal sentrum. Det er til å gråte over. Med det vedtaket som nå er gjort i kommunestyret, står vel i prinsippet alle muligheter åpne når det gjelder lokalisering, men så lenge noen sentrale maktpersoner kjemper hardt mot at det skal bygges noe på mølla, så synes mulighetene for dette minimale. Drømmen om et skogsenter ved mølla, som vi har kjempet for i mange år, den er det ikke mye igjen av.