Gå til sidens hovedinnhold

Trillemarkasenteret må plassers ved mølla i Eggedal

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det har vært et stort engasjement fra Møllas Venner i Eggedal om å få etablert et Trillemarkasenter ved mølleområdet i Eggedal. Nå er det på tide at Sigdal kommune avklarer hvor senteret skal ligge – mølleområdet eller ved Eggedal kirke.

Kommunen har nedsatt en arbeidsgruppe, som over fem år har jobba med innholdet i prosjektet, men prosjektet har i perioder gått litt på tomgang som følge av manglende avklaring om plassering av senteret. Det kan være mange gode argumenter for å plassere senteret i det som blir oppfatta som senteret i Eggedal, men i kommunedelplanen er sentrum i Eggedal definert området fra mølleområdet til avkjøringen til Vestbygda. En plassering ved mølleområdet vil være en fin markering på starten av Eggedal sentrum.

Arbeidsgruppa har nå konkludert med at vi ikke bare skal etablere et senter for verneområdet, men et nasjonalt besøkssenter for skog. Med den dimisjonen som det er tenkt at senteret skal få, vil det kreve store arealer for parkering. Det finnes ikke i sentrum av Eggedal. I sentrum av Eggedal bør handel prioriteres. I tillegg er det viktig at det er areal for kunne legge til rette for ulike aktiviteter som kan knyttes opp til innholdet i senteret. Mølleområdet på 20 dekar eies av Sigdal kommune, med god plass for et besøkssenter med parkering og gunstig utgangspunkt for gåturer og ulike utendørs aktiviteter.

Da Sigdal kommune fikk Tveiten-samlingene som en testamentarisk gave på 1980-tallet, fulgte det med en forpliktelse om at kommunen skulle bygge et magasinbygg for samlingen. Denne forpliktelsen kan kommunen løse ut på en enkel måte sammen med et Trillemarkasenter ved mølleområdet. Samtidig som det kan gi rom for utsilingslokaler for Tveiten-samlingene.

Fordelen med plassering på mølleområdet, er at der veit vi at det er ett stort, frivillig engasjementet. Uten dette engasjementet har det ikke være mulig å bygge opp mølleområdet til et attraktivt besøksområde. Eggedal mølle er det eneste stedet i Norge med både vanndrevet oppgangssag, bekkekvern og mølle som er i funksjon. Dette er attraksjoner i seg selv, men vil også kunne gi en sterk pedagogisk effekt til å vise den historiske skogdriften som har kjennetegnet området siden 1600-tallet. Videre skal senteret gi kunnskap om den tidligere bruken av området også når det gjelder jordbruk, jakt/fiske og høsting. Ikke minst er det et ønske å legge til rette for ny kunnskap og skape debatt om skogens dillammer; bruk og vern. Innholdet i senteret skal være både fysisk og digitalt, og favne alle som er opptatt av skogens rolle i det grønne skiftet.

En plassering på mølleområdet i Eggedal er i samsvar med vedtaket Sigdal kommunestyre gjorde 29. juni 2017. I vedtaket står det at «Det arbeides videre med å utvikle et naturinformasjonssenter for Trillemarka lokalisert ved Eggedal mølle, samtidig som det jobbes med innfallsporter til området i alle tre kommuner».

Så langt har kommune brukt 2,4 millioner kroner til prosjektledelse og drifte av prosjektet, hvor halvparten er bevilget fra Klima- og miljødepartementet. Derfor er det på tide at plasseringen blir avklart for å komme videre med prosjektet uten at kostnadene vokser utover alle rammer.

Kommentarer til denne saken