Gotfred Rygh 8sv9 leverte 29. januar et innlegg i Bygdeposten som fikk meg til å lure på om han var ei flue på veggen under Rødt Modums årsmøte, avholdt kvelden i forveien. Imidlertid har han i så fall stukket av før vi kom til en konklusjon og et tredje forslag.

Det overskyggende i dette spørsmålet, er om Modum Fotballklubb (MFK) overhodet trenger en egen bane, om så kombinert fotball- og friidrett? Det er like langt fra 4. divisjon til eliteserien som fra Namsos til Royal Albert Hall, og Aleksandersen hadde sannsynligvis større potensial. Kostnadene ved dette er uoversiktlige, miljøfarene overhengende og nytten omdiskutabel. En kommune som Modum, med store utfordringer innen helse, sosial og velferd, burde ikke ha asfalt og kunstgress på prioriteringslisten i det hele tatt.

Les også

Nei til ytterligere nedbygging av turområdet på Skredsvikmoen

Rolighetsmoen er en uhyrlighet, med tanke på adkomst og omgivelser. Stemningen i nærområdet – jeg bor like i nærheten selv – går i retning «lenkegjeng». Skredsvikmoen burde være uaktuell bare fordi det er i strid med kommuneplanens arealformål, men ikke minst fordi man her ytterligere visker ut naturbuffersonen mellom Åmot og Geithus.

Skal man først gjøre en dumhet, trenger man ikke å begå direkte idioti. Modum har store, ubenyttede arealer hvor følgene av dumheten faktisk kan bli litt nyttig. Mot Sysle ligger Holemoen, med allerede eksisterende fasiliteter. Området kunne muligens trenge et løft.

For langt unna? For langt unna HVA? Det ligger midt i kommunen, og moinger må likevel bruke bil til og fra de fleste aktiviteter på grunn av dårlig offentlig kommunikasjon. Som sagt på årsmøtet: «Setter du deg først i kjerra, kan du like godt kjøre ti minutter til!»

Tanken er herved sådd; måtte den gro. Men helst burde dumheten ikke begås, idretten samarbeide om allerede eksisterende areal og de tiltenkte midler brukes til helt andre formål enn prestisje.