Det er Modum kommune som på sin egen hjemmeside forteller om totalt tre nye tilfeller av Covid-19 lørdag.

En av de smittede er ansatt på Modumheimen, avdeling B4. Symptomene skal ha oppstått allerede tirsdag kvled.

«Beboerne på B4 blir testet i dag. Deres primærkontakter/pårørende er informert», skriver kommunen.

Seks i karantene

I tillegg til den smittede ansatte er seks andre satt i karantene. Disse har vært på jobb på samme tid som den smittede mandag og tirsdag.

«De får tilbud om å bli testet ved Modumheimen i løpet av helgen. Videre er disse ansatte i karantene i ti dager», står det på kommunens hjemmeside.

Som følge av smitten, er avdelingen stengt for besøk fra og med lørdag, men det er uendrede besøksrutiner på de øvrige avdelingene ved sykehjemmet.

Smittesporing

For alle de tre nye smittetilfellene er det igangsatt smittesporing. Det betyr at smittesporingsteamet jobber for å kartlegge alle nærkontakter av de tre.

Klokka 17.30 lørdag melder kommuneoverlege Beate Smetbak at de har oversikt over situasjonen. Smittesporingsteamet har avdekket totalt 20 nærkontakter av de tre smittede, inkludert kollegaer av den Modumheimen-ansatte. Disse 20 er nå satt i karantene.

--------