Tre avvik og tre anmerkninger etter branntilsyn: Beboere kommer ikke ut på egen hånd og kan brenne inne

Beboerne på Geithusberga bofellesskap har psykiske utfordringer, og bofellesskapet er bare delvis bemannet. Enkelte personer kommer ikke ut under evakueringsøvelser, står det i tilsynsrapport fra brannvesenet.