Trafikkløsning på Vikersund skole: Ber om ny vurdering

Teknisk hovedutvalg ber om at den framtidige trafikkløsningen ved Vikersund skole vurderes på nytt, og at man da prioriterer gående og syklende.