Tut og kjør i Rosen: Kan ikke stole på at bilistene stopper

Fremdeles er et lyskryss i Rosenkrantzgata ute av drift etter lynnedslag, og Amund Langtangen i veivesenet fraråder fotgjengere å stole på at bilistene stopper ved fotgjengerfelt slik de skal.