Er det ingen grense for hvor dypt Modum Høyre ved Jon Hovland kan synke, også i forhold til hva Høyre står for nasjonalt? Å hevde at vi som streiker bruker barn som brekkstang og skulle ønske «å slå våre barn så hardt som dette har blitt», er ikke retorikk en gang, det er tøv.

Høyre har i sitt program å sikre at «alle lærere har lærerutdanning og oppfyller kravene til å undervise i fagene sine». Hovland er kanskje ikke enig i sitt eget partis program? Tydeligvis er det også bekvemt å stikke hodet i sanden bak bokstavene KS. Som politiker burde han tørre å mene hvilken politikk han synes Kommunenes sentralforbund skal føre for å «gjøre læreryrket mer attraktivt» (Høyres program).

I stedet følger han opp den svært sårende og demotiverende nedsnakkingen av lærere som KS fra arbeidsgiversiden nå lenge har bedrevet. Han synker til og med så dypt at han vil ha det til at vi er «mot barn». Det bekymrer at ambisjonene for framtidens skole mangler.

Hovland har rett i en ting: Lærere vil absolutt helst ha unngått denne streiken, men i motsetning til han tar vi faktisk ansvar for å gjøre noe med mangelen på kvalifiserte lærere i skolen. Og vi kan ikke godta en mindrelønnsutvikling år etter år. Dessverre blir elever rammet. Elevorganisasjonen støtter likevel streiken.

Vil Høyres ordførerkandidat i Modum frata lærere streikeretten? Og andre offentlig ansatte også, kanskje? Hovland prøver seg som historiker. Jeg skjønner at det er bekvemt å ønske seg 200 år tilbake til embetsstaten da vanlige folk hadde få rettigheter. Det finnes nok ingen tidsmaskin tilgjengelig for Jon Hovland heller.

Les også

Stopp leken mens den er god, ikke bruk våre barn som brekkstang!