Tørker du klær innendørs? Da bør du være klar over dette

Av

Det å tørke klær inne kan få store konsekvenser for inneklimaet.