Milliardprosjektet Drammen-Kobbervikdalen dyrere enn antatt

Krevende grunnforhold og vanskeligheter når det gjelder kulvert- og løsmassetunnel, gjør at det store InterCity-prosjektet Drammen-Kobbervikdalen nå er økt til 14,6 milliarder kroner.