Den nye Drammen stasjon vil prege hele byen – slik blir den

Nye Drammen stasjon: Slik vil stasjonsområde fremstå i 2024 der plattformene er direkte knyttet til den nye bybrua.

Nye Drammen stasjon: Slik vil stasjonsområde fremstå i 2024 der plattformene er direkte knyttet til den nye bybrua. Foto:

Direkte adgang fra bybrua og elvepromenaden til togplattformene. Om fire år får byen en ny jernbanestasjon. – Vi bidrar til sentrumsutvikling i Drammen, sier prosjektsjef Hanne Stormo i Bane NOR.

DEL

(Drammens Tidende) I 2024 skal nye Drammen stasjon stå klar. Det vil få stor betydning for hele området rundt jernbanen.

– Vi skal få til et vesentlig løft. Dette vil gi passasjerene flere avganger, kortere reisetid og et mer pålitelig togtilbud. Samtidig skal vi bidra til sentrumsutviklingen, sier prosjektsjef Hanne Stormo i en melding.

– Vi starter forberedende arbeider til sommeren. Dette skal ikke være til noen stor ulempe for noen. Påsken 2022 starter hovedarbeidene, som blant annet går ut på å heve hele stasjonsområdet 40 centimeter. Det gjør vi for å sikre området mot flom, forteller prosjektleder Eirik Korsnes i samme melding.

I tillegg vil plattformen bli forlenget til 350 meter, og etter ombyggingen vil det være plattform til alle de seks sporene.

Under den nye brua: Slik vil plattformene bli seende ut under den nye bybrua.

Under den nye brua: Slik vil plattformene bli seende ut under den nye bybrua. Foto:

Hektisk byggeperiode

Folk vil merke utbyggingen I deler av den mest hektiske byggeperioden vil passasjerene måtte benytte buss for tog. Noen avganger fra Oslo vil få endestasjon på Brakerøya, før de snur og kjører tilbake mot hovedstaden. Deler av stasjonsområdet stenges og kun halvparten av sporene vil være i bruk, heter det fra Bane NOR.

– Drammenserne kommer til å merke at vi bygger. Særlig fra påsken 2022 til vi er ferdige høsten 2024 vil folk oppleve ulemper. Vi skal være konkrete i vår informasjon slik at vi er mest mulig forutsigbare for våre omgivelser, lover Korsnes.

Tog vil snu på Brakerøya

I deler av den mest hektiske byggeperioden vil passasjerene måtte benytte buss for tog.

Noen avganger fra Oslo vil få endestasjon på Brakerøya, før de snur og kjører tilbake mot hovedstaden. Deler av stasjonsområdet stenges og kun halvparten av sporene vil være i bruk.

I 2022 skal dagens bybru rives. Det vil komme en midlertidig gang- og sykkelvei over elva, mens Bane NOR bygger deler av den nye brua over stasjonsområdet. Dette skal stå klart i 2024. Kommunen bygger hoveddelen av brua, fra elvebredd til elvebredd, og gjør seg ferdige i 2025.

Spor 1 skal alltid være plassert nærmest Oslo vil bli det sporet som vender ut mot elven. Dagens spor 1 blir altså til spor 6 når ombyggingen er ferdig.

Stasjon for fremtiden: Bane Nor understreker selv at de nå er en viktig bidragsyter til transformasjonen av Drammen og viser hvordan hele stasjonområdet vil bli seende ut når den står ferdig i 2024.

Stasjon for fremtiden: Bane Nor understreker selv at de nå er en viktig bidragsyter til transformasjonen av Drammen og viser hvordan hele stasjonområdet vil bli seende ut når den står ferdig i 2024.

Park og næringsbygg

Området rundt stasjonen åpnes opp, samtidig som store arealer frigjøres og kan brukes til byutvikling. Dette gjelder blant annet arealet rett vest for stasjonen, ved elvebredden.

– Her planlegges det parkområde og et næringsbygg, forteller Stormo.

Hun understreker at man bidrar til transformasjonen av Drammen. – Stasjonen blir estetisk vakrere, den nye bybrua blir et blikkfang og en livsnerve i bylivet. Samtidig åpner vi opp for grønn, klimavennlig fortetting og byutvikling i områdene rundt stasjonen, sier Stormo.

Bane NOR sier de føler seg sikre på at resultatet skal bli bra, både for byen og jernbanen. Stasjonen vil sørge for en effektiv trafikkavvikling, med større kapasitet og flere avganger.

Ombygningen av stasjonsområdet inngår i den store InterCity-utbyggingen i Drammen, med blant andre tunnel i Strømsåsen. Prosjektet, som skal være ferdig senest i 2025, har en kostnadsramme på 14 milliarder kroner.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken