I disse dager er det to år siden daværende ordfører Ståle Versland (AP) satt slukøret på kontoret sitt i sjuende etasje i rådhuset. Der satt han sammen med partikollega Terje Enger Gulbrandsen. De hadde akkurat fått vite at Senterpartiet hadde valgt dem bort. Selv om Ap vant valget, tapte de makta. 93 år med sammenhengende ordførermakt til Arbeiderpartiet var over.

I valg etter valg hadde sterke krefter på den blå siden forsøkt å få til et skifte, men da Senterpartiet gikk til høyre i lokalpolitikken lykkes de endelig. Senterpartiet og Ap var i mange år nære allierte i politikken i Modum. Med seg hadde de også SV. Gammel kjærlighet hadde likevel rustet. I fire år hadde Senterpartiet vært i opposisjon og det var ikke lett å lokke dem tilbake til varmen.

Så hva har de siste to årene ført til av endring? Min påstand at den menige moing ikke har merket noe som helst forskjell. Det er ikke bra for hverken de som styrer nå eller for Arbeiderpartiet. Det kan lett danne seg en oppfatning at det egentlig er uvesentlig hvem som har makta lokalt.

Det sier seg selv at når Senterpartiet, Høyre, FrP og KrF skal mikse en drink sammen – blir smaken som når isbitene har smeltet i glasset. Brennevinet blir utvannet. Den felles politiske plattformen inneholdt egentlig ingen ting som indikerte noen revolusjon. Ikke et ord om privatisering eller andre fyord. Når det ikke har blitt en revolusjon så er ikke det så rart. Det har ikke kommunestyre midler til heller. Det er fint lite å drive maktpolitikk for i Kommune-Norge fordi så mye av det viktigste er lovpålagt.

Personlig har jeg ikke hatt noen forventninger til store endringer. Det er dedikerte politikere på begge sider i politikken i Modum. Alle vil det beste for innbyggerne. En kommune er som en tankbåt. Det tar tid å legge om kursen, det tar tid å få opp farten og det tar tid på bremse ned, selv om ordet bremse ikke hører hjemme i skipsterminologien.

Det er fire store utfordringer politikerne i Modum står overfor:

  • De som bor i Modum betaler mye mindre i skatt enn landsgjennomsnittet.
  • Vi har ikke et togtilbud og vi har et ganske elendig busstilbud spesielt til byene rundt oss på kvelder og i helger.
  • 80 prosent av veksten i folketallet kommer fra seniorer.
  • Vi sliter med generelt dårlig folkehelse.

Bortsett fra buss- og togtilbudet henger de tre andre punktene ganske tett sammen. Og når det ikke ser ut til å få gjort noe med det siste punktet spiller det kanskje ikke så stor rolle hvem som har makta?