Tine varsler om mulig anke til departementet

Om Tine Norman og de andre politikerne i Sigdal ikke får det som de vil, truer ordføreren med å gå til Kommunaldepartementet for å få hjelp.