Tine etterlyser flere søkere til kommunens næringsfond

Da fristen for å søke støtte fra næringsfondet i Sigdal gikk ut 1. april var det kun kommet inn fire søknader, og tre av dem ble sendt i retur.