Jan Gunnar Bjerke har tidligere vært representert på selskapets generalforsamlinger med advokat Hedvig Svardal. Bjerke bør være meget godt kjent med selskapets vedtekter. Samtidig har Jan Gunnar Bjerke ved advokat Svardal foreslått en rekke endringer i vedtektene, forslag som et overveldende flertall av eierne har avvist. Bjerke bør være kjent med at om ikke flertallet stemmer for forslagene deres, ja så blir de ikke vedtatt, vanskeligere er det ikke. Styreleder er på valg hvert år og kan kastes hvert år. Ganske enkelt det også.

En annen sak som bør være innlysende er at det er ligningsmyndighetene og ikke styret som fastsetter verdiene i et selskap. Det er også myndighetene som har bestemt at en aksjebok skal ajourføres løpende. Om et uskiftet bo kan sitte som eier i selskapet er avklart mellom partene.

I min tid som styreleder har Jan Gunnar Bjerke aldri deltatt i drøftelsene rundt selskapets fremtid, men han er hjertelig velkommen til å foreslå seg selv eller andre til styreverv i selskapet.

Les også

Sigdal Handelslag bør selge Sparbutikken til høystbydende