Tillitsvalgte: – Den største overraskelsen lå nok i hvor mange som må gå

Både ledelsen og de tillitsvalgte ved Westad etterlyser permitteringsordninger på linje med hvordan de var etter finanskrisen. Det kan hindre ytterligere Westad-oppsigelser til høsten.