Annette Lindahl Raakil (Sp), fylkesråd for plan, klima og miljø og Olav Skinnes (Sp), nestleder i fylkesrådet i Viken mener Bygdeposten overdramatiserer i en artikkel om framtidig tettstedsutvikling og innspillet/ønsket om at 80 prosent av all boligbygging i framtiden skal skje i tettstedene.

Bakgrunnen er ordlyden i dokumentene som skal være utgangspunktet for diskusjoner mellom de enkelte regioner/kommuner og fylket. I dokumentet står det kun listet opp noen tettsteder – ett i hver av våre Midtfylkekommuner. For Modums del er for eksempel er Åmot utelatt. I Sigdal er ikke Eggedal nevnt med et ord og Krøderen er ikke omtalt noen steder. Det er pekt på Vikersund, Prestfoss og Noresund. Det er derfor ikke unaturlig at dokumentet blir kommentert og kritisert.

Les også

Unødvendig overdramatisering av Bygdeposten. Vi skal legge til rette for utvikling av hele fylket

Er det ett parti som mer enn noe annet burde vite hvor sterke følelser det er knyttet til tettstedet «mitt» på landsbygda så er det Senterpartiet. Når de sender fra seg et dokument der det pekes på enkelte steder og ikke på alle tettsteder må de bare forvente at det reageres. De kunne med letthet unngått dette ved å skrive: «Tettstedene kommunene selv har definert». Når de ikke gjorde det, men pekte på enkeltsteder, går selvsagt alarmen.

Er det blitt slik at sentrale politikere i Viken også fra Senterpartiet har glemt hva som rører seg av tettstedsfølelser rundt omkring i de enkelte bygdelag? På toppen av det hele uttalte Annette Lindahl Raakil at hver kommune kan argumentere for å få med flere tettsteder med i det videre arbeidet. Alle som vet hva det vil si å argumentere, vet også at i noen sammenhenger kan du argumentere deg helt blå i trynet og andpusten uten at det hjelper det grann. Det gjelder blant annet i argumentasjonen overfor overordnet myndighet om penger til samferdselstiltak og kollektivtransport.

Om innholdet i dokumentet ikke var ment så bokstavelig som det er skrevet, så er det i hvert fall et tegn på dårlig dømmekraft. De burde forstått at dette ville skape unødvendig negativ oppmerksomhet, hvis tanken var å ha en åpen og fordomsfri diskusjon der himmelen var høy og tettstedsgrensene ikke risset inn med kulepenn på kartet slik det kan virke nå. Dessuten er det nok en utbredt skepsis til overordnet myndighet i mange kommuner, som mener de selv blir overkjørt i mange enkeltsaker.

Selv om Viken har fått dødsdommen – og vil trekke sitt siste åndedrag når 2023 går ut av tiden, jobber de på for å overlate et bo med en viss verdi for de gamle fylkene – Buskerud, Østfold og Akershus som skal gjenoppstå fra de døde – ikke på den tredje dag, men på den første dag i det Herrens år 2024. Det er bra. Ingen organisasjon kan sitte og tvinne tommeltotter i et helt år fordi arbeidsplassen skal legges ned. Vi antar at Viken er godt forspent med informasjonskonsulenter og de med enda finere titler som burde hatt kompetanse til å hjelpe lokalpolitikere med ordlyden i dette dokumentet, slik at de som en gang fikk luft under vingene og fløy ut fra eget kommunestyre og havnet sentralt i Viken blir minnet på hvor viktige tettsteder er for de som bor nettopp der.