Hvis man ser seg rundt om i bygde-Norge så har det alltid vært stasjoner fordelt på både små og store steder, stasjoner som holder oppe 365 dager i året, fra morgen til kveld. Bensinstasjonene har tradisjonelt vært samlingspunkt for bygdene og har bidratt mye til lokalbefolkningen og folk på farten. Hvor opptatt er vi av å bevare tilbud på bygdene?

Her i Krødsherad har vi hatt tre betjente bensinstasjoner. Dette har de siste årene blitt redusert til én. Har det vært gjort noen grep for å støtte denne næringen? Heller det motsatte. Nå når drivstoffsalget går nedover og elbil salget bare øker, så etablerer vi enda en ubetjent stasjon. Hva er den langsiktige strategien her?

Jeg og mine her på Shellstasjonen har stått på for å tilby et godt tilbud til innbyggere og besøkende, alle dager i året i mange år. Det samme har Ole Håkonsen, Malcolm Cain, Egil Nyhus med flere. Personer og bedrifter som har betydd mye for lokalsamfunnet og bidratt på en positiv måte her i bygda.

Etter at veien ble lagt om, noe som rammet oss hardt, har det ikke vært gjort noen tiltak for å sikre tilbudene her fremover. Slik vi oppfatter det, glemmer politikerne at vi er en viktig brikke i lokalsamfunnet vårt. Der første tiltaket som nå blir gjort er å ytterligere øke konkurransen i en utsatt bransje. Burde vi ikke begynt i en annen ende og sett på om man kunne kutte ned på antallet ubetjente anlegg som allerede er her og plassen det beslaglegger? Er det drivstoffanlegg vi ønsker å bruke store deler av sentrumsområdene våre til/på?

Vi burde verne om lokale bedrifter og sørge for å ivareta arbeidsplasser i stedet for å konkurranseutsette dem. Tenker vi å ha servicetilbud her i bygda på sikt? Man trenger ikke kikke lenger enn til nabobygdene som Prestfoss og Sysle hvor bensinstasjoner legges ned.

Lokal handel og servicetilbud burde være viktige i bygde-Norge. Jeg vil gjerne dele noe med dere som ordføreren i Gol la ut før julehandelen for noen år siden:

I mørgo øpnar julehandelen på Gol og har du tenkt på fylgjande?:
Dei lokale butikkane
er dei som støttar ditt lokale idrettslag eller det lokale kulturlivet!
er dei som kan tilby dei unge ein sumarjobb!
er dei som sponsar premiar til arrangement i bygda!
er dei som skapar lokale arbeidsplassar
er dei som bidreg til eit levande og attraktivt sentrum
Det gjer IKKJI nettbutikkane.

Så ved å handle i den lokale butikken eller ved å ta ein lunsj eller eta meddag i dei lokale cafeane og resturantane får du så mykje meir enn det du betalar for:

Ved å handle i dei lokale butikkane bidreg DU til å oppretthalde eit breitt utval av varer og tenester for reisten av lokalsamfunnet:
Støtt det lokale næringslivet og bruk det i dag om du vil ha det i mørgo.

Jeg savner den samme oppfølgingen og støtten i egen kommune. Det er ikke til å legge skjul på at vi føler oss lite verdsatt og ivaretatt nå. Ønsker vi virkelig å bare ha containere eller tomme bygg som server oss på sikt? Kan vi forvente å ha tilbud hvis vi ikke bruker de selv? Den største gleden i arbeidsdagen er å ha folk som stadig kommer innom. Og motsatt, så er det kjedelig når man ser folk man kjenner bruker ubetjente anlegg.

Jeg oppfordrer lokalbefolkningen og lokale firmaer til å støtte hverandre og opprettholde betjente tilbud og arbeidsplasser her i bygda. Og ikke bare her i bygda, støtt dine lokale næringer, enten det er en håndverker eller en cafe osv.

Jeg tror fremdeles på at vi helst vil handle med mennesker og ikke minst få hjelp eller ha noen å spørre.