Lærerstreiken er nå inne i sin 12. uke, for Modum sin del har den vart i over fire uker!
Jeg vil starte med å beklage dette på det sterkeste, ovenfor alle elever og foresatte i Modum som er rammet. Hvem vet vel ikke konsekvensene av streiken bedre enn oss som jobber med elevene hver dag. Men dette er en nødvendig streik, det er en streik for fremtidens skole.

Utdanningsforbundets beklager også sterkt at Riksmekleren mandag 12. september igjen måtte gi opp forsøket på å finne en løsning som begge parter kunne leve med. Vår forhandlingsleder sier at vårt løsningsforslag var edruelig og kunne gjennomføres uten å bryte frontfagsrammen.

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Høyre er alle bekymret for rekrutteringen til læreryrket i sine partiprogram. Ap og Sp sier de vil møte den varsla lærermangelen med en bred satsing på å rekruttere, utdanne og beholde flere kvalifiserte lærere. Høyre sier de vil gjøre læreryrket mer attraktivt og få enda flere til å søke lærerutdanningen. KS derimot, anerkjenner ikke at det er et problem å rekruttere lærere.

Ifølge tall fra SSB ble 25 av 157 lærerårsverk i Modumskolen utført av ansatte som ikke har lærerutdanning i 2020/2021. I kommunestyremøtet 20. juni spurte vi om dere ønsket at vi skal ha kvalifiserte lærere i Modumskolen, svaret fra dere var:

«Et best mulig skoletilbud til barna våre er en av kommunenes viktigste oppgaver, og lærere er en av våre viktigste yrkesgrupper. Kommunene mener det er viktig at vi har gode og kompetente lærere i Norge. Derfor jobber KS hardt for å bedre rekrutteringen, også i årets tariffoppgjør.»

Dette kan vi ikke se spor av. KS har i dette lønnsoppgjøret valgt strategien fornektelse. De fornekter rekrutteringsutfordringene vi står i. De fornekter den svake lønnsutviklingen i læreryrket. Til tross for at dette er grundig dokumentert av både Statistisk sentralbyrå og Teknisk Beregningsutvalg. En slik strategi kan være effektiv for kommunene på kort sikt for å holde utgiftene nede. Problemet er at en slik strategi skaper mistillit mellom arbeidstakerne og arbeidsgiver. En mistillit som kan gjøre partssamarbeidet i framtiden vanskelig. Til syvende og sist er det elevene dette går utover.

Ordfører, hva tenker kommunestyret i Modum de kan gjøre for å øke rekrutteringen til læreryrket?

I kommunestyremøtet 20. juni stilte Utdanningsforbundet følgende spørsmål;

Vil ordfører ta initiativ til å uttrykke en bekymring på vegne av kommunestyret i Modum for konflikten som er oppstått mellom KS og lærerne, og oppfordre til at KS må komme lærerorganisasjonen i møte på deres bekymringer?

Du svarte: «Jeg er bekymret for konflikten som har oppstått og vil oppfordre partene å komme hverandre i møte.»

Ordfører, på hvilken måte har du oppfordret partene til å komme hverandre i møte?

Ordfører, nå må dere ta ansvar og sende KS tilbake til forhandlingsbordet! Det er dere som styrer KS. Det er dere som bestemmer hvilket mandat de til enhver tid handler ut fra, og dere kan ikke ilegges noen munnkurv. Dere sitter med reservenøkkelen. Det eneste ansvarlige å gjøre nå, er å ta den i bruk og sørge for at denne streiken kan ta slutt. Send KS tilbake til forhandlingsbordet, med et nytt klart mandat: Kom lærerne i møte, og sørg for at elever og lærerne får komme tilbake til klasserommene.

Skal dere satse på elevene, må dere satse på lærerne!