Til daglig pendler tusenvis til og fra røde områder – Målet er at hjemmekontorer bremser jobbsmitte

Til daglig pendler det tusenvis av arbeidstakere mellom kommunene. Bare til og fra Modum er det normalt over 3.000 som reiser ut og inn av kommunen for å jobbe. I disse tider kan det være en utfordring, og håpet er at hjemmekontor holder pendlingen nede.